Haven Rotterdam en Erasmus Universiteit starten programma voor havenleiders

Op 3 februari start de eerste groep deelnemers aan de Port Executive Leadership Circle. Tijdens een intensieve week krijgen zij de gelegenheid om hun havenkennis bij te spijkeren op academisch niveau en onderling kennis uit te wisselen. Dit meldt Port of Rotterdam.

De transitie van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen, het automatiseren van processen en het creëren van werkgelegenheid, het transformeren van oude havens tot aantrekkelijke stedelijke plekken: niet alleen Rotterdam, maar alle havensteden wereldwijd hebben met deze complexe uitdagingen te maken.

Toekomstbestendige havens

“Om havens en havenbedrijfsleven toekomstbestendig te maken, zijn andersoortige kwaliteiten nodig van aanstomende havenleiders. Door een gezamenlijk opleidingsprogramma aan te bieden kunnen we onze kennis en kunde delen met de havenleiders van de toekomst, en er zo voor zorgen dat havens maximale impact hebben op de samenleving’ aldus Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam.

Over de grenzen van vakgebieden

“Het samenbrengen van wetenschappelijke inzichten vanuit Rotterdam School of Management en Erasmus Centre for Urban Port and Transport Economics, met de praktijkkennis uit de haven zorgt voor een bijzondere wisselwerking. Dat is nodig want de uitdagingen waar we voor staan in Rotterdam vragen bijzondere integratieve oplossingen waarbij we over de grenzen van de eigen vakgebieden heen werken. Middels regionale co-creatie zorgen we voor een Sustainable Rotterdam Delta”, zegt Rutger Engels, rector magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam.

Port Executive Leadership Circle

Toekomstig havenbestuurders komen voor de Port Executive Leadership Circle bijeen van 3 tot en met 7 februari 2020 voor een intensief weekprogramma. In tegenstelling tot de meeste leiderschapsprogramma’s werkt de Port Executive Leadership Circle met door de deelnemers zelf ingebracht cases. Deze complexe problemen worden op academische wijze aangepakt zodat de deelnemers deze beter in zijn totaliteit leren begrijpen en aan oplossingsrichtingen kunnen gaan werken.

“Je leert niet alleen in het programma, maar je draagt er actief aan bij door je eigen kennis te delen. Zo creëren we een ongoing learning circle van mensen die toegewijd zijn aan het veranderen van het leiderschap in de haven”, vertelt dr. Hannes Leroy, academic director van het Erasmus Centre for Leadership.

Door: Nationale Transportgids