Tweede Kamer bespreekt wetswijziging loodsregels voor havens

De regels voor het loodswezen waren toe aan een update. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur Waterstaat) bespreekt de modernisering met de Kamer. Dit meldt de Tweede Kamer

De wetswijziging trekt de loodsregels voor de Nederlandse havens zo veel mogelijk gelijk. Het huidige stelsel, dat stamt uit 1995, was te complex. Iedere havenmeester had in de loop van de jaren eigen eisen vastgelegd. Daardoor waren onverklaarbare verschillen tussen havens ontstaan, zegt minister Van Nieuwenhuizen. De woordvoerders verwelkomen de nieuwe loodsregels, maar hebben enkele vragen over de ontheffing van de loodsplicht en de veiligheid.

Ontheffing

Met de wetswijziging zijn de voorwaarden voor ontheffing van de loodsplicht aangepast. Een kapitein kan per haven een ontheffing van de loodsplicht krijgen als hij aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals dat hij er vaak genoeg komt en het vaarreglement kent. Hij mag er dan zonder hulp van een loods varen. De havenmeester kan die ontheffing verlenen.

Kleine schepen

Heeft de minister voldoende oog voor de gevaren van een aanvaring met kleine zeeschepen? Laçin (SP), Van Aalst (PVV) en Dijkstra (VVD) zijn er niet gerust op. Waarom hoeven kapiteins van deze schepen voor een ontheffing aan minder strenge eisen te voldoen dan kapiteins van grote schepen?

De regels voor kleine zeeschepen zijn niet versoepeld met deze wetswijziging, benadrukt Van Nieuwenhuizen, eerder strenger geworden. De huidige regelgeving stelt alleen eisen aan de omvang van kleine schepen. Straks moeten kapiteins van kleine zeeschepen ook over voldoende talenkennis en kennis van het vaarreglement beschikken om voor een ontheffing in aanmerking te komen.

Voertaal

De voertaal in het internationale scheepvaartverkeer is Engels, maar vaak zijn kapiteins die taal niet machtig, constateert Dijkstra (VVD). Voor ontheffing van de loodsplicht moet een kapitein Engels spreken en het Nederlands op A2-niveau beheersen, zegt Van Nieuwenhuizen. Spreekt een kapitein (een van) beide talen niet, dan is het schip aangewezen op een loods.

De Kamer stemt op 21 januari over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.