Normal_haven__rotterdam__havenbedrijf_rotterdam__port_of_rotterdam

Door strengere regelgeving van de International Maritime Organisation (IMO) mogen schepen veel minder zwavel uitstoten. Om dit beter te kunnen controleren heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een zwavelsnuffelpaal geplaatst in de Rotterdamse haven. Dit meldt Port of Rotterdam.

De zwavelsnuffelpaal stond eerst in Hoek van Holland, maar is nu verplaatst naar de Splitsingsdam in de Maasmond omdat het bereik daar veel beter is. Als een schip de haven binnenvaart of uitvaart meet de paal de uitstoot en de inspecteurs kunnen deze metingen direct bekijken via een applicatie. 

Regelgeving

De regels voor zwaveluitstoot in de scheepvaart zijn een stuk strenger geworden. Sinds 2015 is het maximale zwavelgehalte voor schepen in beschermde gebieden zoals de Noordzee nog 0,1 procent. Vanaf 2020 wordt het zwavelgehalte in de brandstof van zeeschepen op de wereldzeeën flink aan banden gelegd. Nu is het maximumgehalte nog 3,5 procent, maar op 1 januari wordt dit verlaagd naar 0,5 procent.

Door: Nationale Transportgids