Normal_vrachtwagens

Het verduurzamen van het wegvervoer gaat nog niet zoals gehoopt: 98 procent van de trucks die in Nederland rijden rijdt nog op diesel. Stakeholders hebben een afwachtende houding als het aankomt op verduurzaming terwijl er nu toch wat moet gaan gebeuren voor de deadline van 2025. ABN AMRO zegt in een analyse dat grote verladers zoals retailbedrijven het voortouw moeten nemen. Dat meldt TTM.

ABN AMRO vraagt zich af of de logistieke sector zijn ambities wel waar kan maken en kan voldoen aan de scherpe eisen. In 2025 willen verschillende steden en regio's dat er volledig emissievrij geleverd wordt. Die deadline nadert snel en momenteel bevindt de logistieke keten zich in een impasse. Verduurzaming is duur en de winstmarges van de bedrijven zijn beperkt. Daarnaast wijzen ketenpartijen met de vinger naar elkaar: 61 procent vindt dat andere ketenbedrijven niet genoeg doen.

Terughoudend

Distributeurs zijn terughoudend met het vervangen of ombouwen van hun wagens gezien de hoge kosten. Truckbouwers hebben nog geen manier gevonden om elektrische trucks tegen lagere kostprijs te maken en zijn volledig ingesteld op het bouwen van dieseltrucks waardoor zij eveneens afwachtend zijn.

Grote bedrijven

Volgens ABN AMRO kunnen grote verladers zoals retailbedrijven het verschil maken. Ook die bedrijven willen stappen maken met verduurzaming, maar zien niet veel mogelijkheden. Toch zijn zij het beste in staat om de regie te nemen. Het grote voordeel van deze bedrijven is dat zij in direct contact staan met de consument. Die wordt nu nog buiten de discussie gelaten, maar ABN AMRO vindt dat de consument betrokken moet worden gezien het brede maatschappelijke belang. Door de consument te betrekken zou de impasse doorbroken kunnen worden. In ieder geval is het belangrijk dat elke ketenpartij zijn steentje bijdraagt, aldus ABN AMRO.

Door: Nationale Transportgids