5G komt er aan: dit zijn de toepassingen voor de transportsector

Het kan je niet zijn ontgaan, 5G komt er aan. Met deze nieuwste generatie van mobiele communicatie en de opvolger van 4G is het mogelijk veel meer data te versturen. Het gaat niet alleen sneller, maar is bovendien betrouwbaarder. 5G biedt tal van mogelijkheden, ook voor de transportsector. Bij het 5G FieldLab in Groningen doen ze onderzoek naar deze toepassingen.

Noord-Groningen is de ‘proeftuin’ van Nederland als het gaat om het onderzoek naar de toepassingen van 5G. In het zogenoemde 5G Fieldlab werken ondernemers en non-profitorganisaties samen met experts aan toepassingen van 5G op vele gebieden zoals de zorg, landbouw én transport en logistiek. Voor deze sector betekent dat vooral nieuwe mogelijkheden van reizen: zelfrijdende voertuigen, intelligente verkeerslichten en vrachtwagens die onderling communiceren.

Zelfrijdende bussen met 5G

Aan de hand van pilots worden deze toepassingen getest. Een voorbeeld is de pilot Autonoom WMO vervoer in de provincie Groningen. In deze pilot worden testen uitgevoerd met een zelfrijdende bus voorzien van 5G-technologie om te onderzoeken of in dunbevolkte gebieden in (Noord-)Groningen het openbaar vervoer voor kwetsbare groepen op peil kan worden gehouden.

Niet alleen op de weg wordt autonoom vervoer getest. Ook in de binnenvaart worden hier proeven mee gedaan. In de pilot Autonoom varen binnenvaart wordt onderzocht of het mogelijk is om te varen zonder bemanning of met een minimale bemanning. Hoe kan 5G helpen bij nauwkeurige positiebepaling, informatieoverdracht van sensoren op schepen en in de vaarwegen en bij de bediening op afstand van een schip? Daar wordt allemaal onderzoek naar gedaan.

‘Realtime’ vaarwegen meten

Ook op en rond het water kan 5G technologie een uitkomst zijn. Dat bewijst de pilot Monitoring vaarwegen. In de Groningse havens van Delfzijl en Eemshaven wordt ‘realtime’ het slibgehalte, de stroming en de diepte van de vaarwegen gemeten op verschillende niveaus in de havens.

Ten slotte een voorbeeld dat voor vrachtwagenchauffeurs tot de verbeelding zal spreken: Groen verlengen voor vrachtwagens. Deze pilot onderzoekt de mogelijkheid om de chauffeur via een app te informeren of de verkeersregelinstallatie groenverlenging mogelijk maakt. Daardoor hoeft de vrachtwagen niet te stoppen en weer op te trekken.

5Groningen

Wil je weten welke pilots er nog meer lopen, ook op andere gebieden? Check dan de website van 5Groningen. Hier is een overzicht te vinden van alle pilots. 

Door: Nationale Transportgids
Bron: 5Groningen