Spoorvervoer: dit zijn de belangrijkste plannen van de politieke partijen

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Corona lijkt het belangrijkste thema, maar hoe wordt er bij de verschillende partijen eigenlijk gedacht over spoorvervoer? De een pleit voor een Lightrail in de randstad, de ander wil dat de Lelylijn naar Groningen er komt en weer een ander is voor een noordtak van de Betuwelijn. De Nationale Transportgids is graag uw gids in spoortransportland en zette daarom de belangrijkste standpunten uit enkele verkiezingsprogramma’s op een rij.

Treinvervoer

Als het gaat om vervoer via het spoor in Nederland zijn de meeste partijen veelal gelijkgestemd. Zo pleiten GroenLinks, PvdA, D66, CDA, DENK, Partij voor de Dieren, SP en de VVD voor het verbeteren van vervoer met de bus en trein en vooral ook de betaalbaarheid (PVV) daarvan. Bijna alle partijen zijn voorstander van een directe treinverbinding tussen Groningen en de Randstad en tussen Breda en Utrecht (PvdA en D66, CDA). Ook willen de meeste partijen, inclusief de FVD meer (hogesnelheids)treinen tussen Nederland en andere Europese landen.

Regionale stations

Als één van de weinige pleit SGP voor meer regionale treinstations. Zo ziet de partij van Kees van der Staaij graag stations verschijnen in onder meer Staphorst en Barneveld Noord. Ook verdient de regionale spoorlijn tussen Zwolle en Wierden een verdubbeling, zo blijkt uit het verkiezingsprogramma. Verder ziet deze partij graag dat de spanning op de bovenleiding van treinen omhoog gaat naar 3kV, zodat treinen sneller op kunnen trekken en het spoornet meer en langere treinen aan kan.

En verder:

  • wil de Partij voor de Dieren dat het verschil verdwijnt tussen de 1e en 2e klasse in de trein en dat stations beter toegankelijk gemaakt worden voor ouderen en mensen met een beperking;
  • pleit de SP ervoor dat NS en ProRail samen worden gevoegd tot één publiek spoorbedrijf;
  • wil de VVD meer aanbieders van openbaar vervoer via openbare aanbestedingen. Op deze manier krijgen reizigers meer en beter openbaar vervoer.

Lightrail

Reizen met de trein moet goedkoper worden, zo blijkt uit de verkiezingsprogramma’s van GroenLinks, PvdA en D66. Op die manier wordt reizen met de trein een nog beter alternatief voor de auto en het vliegtuig. Verder pleit de PvdA voor een 24-uurs OV-netwerk in de Randstad dat vergelijkbaar is met een metronet. Tussen de grote steden rijdt er dan iedere tien minuten een trein. Ook SGP, VVD, Partij voor de Dieren en Denk willen naar een zogenoemde Lightrail toe. Dit is een mix van een trein en een tram en kan vooral in de Randstad uitkomst bieden.

Goederentransport over het spoor

Het Nederlandse spoor wordt niet alleen gebruikt voor personenvervoer, maar is ook een belangrijke economische factor voor het vervoer van goederen. Zo zien onder andere D66 en SP is het verkiezingsprogramma dat er de komende jaren meer transport over het spoor gaat plaatsvinden. Zij stellen dat door goederenvervoer te concentreren op andere sporen meer ruimte vrijkomt voor personenvervoer, bijvoorbeeld tussen Brabantse steden. Bovendien moet goederenvervoer per spoor in 2025 volledig elektrisch zijn, zo stelt D66.

De ChristenUnie en de VVD pleiten voor de realisatie van de Noordtak van de Betuweroute via de Twentekanaallijn (Zutphen-Hengelo) of over een nieuw tracé tussen Zevenaar en Oldenzaal. Zo worden steden en dorpen ontlast, ontstaat rond Rotterdam, Amsterdam en Amersfoort ruimte voor extra reizigerstreinen en kan een snelle intercity gaan rijden tussen Arnhem/Nijmegen en Twente.

Geluid- en trillingshinder

Ook de PvdA pleit voor de inzet van meer goederentreinen en intensivering van het spoorwegnet, maar ziet wel dat door toename van het aantal goederentreinen het woongenot op veel plekken, zoals langs de Brabantroute en de Meterenboog, onder druk staat. Dat vraagt volgens de partij om maatregelen tegen geluid- en trillinghinder en het goed waarborgen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. “Na jarenlange onenigheid is het hoog tijd om samen met alle direct belanghebbenden, de gemeenten en de bewoners langs het spoor, tot een oplossing te komen”, schrijft de PvdA.

Door: Nationale Transportgids
Bronnen: Verkiezingsprogramma’s politieke partijen