Fietspaden en lokale wegen in het noorden hebben last van wateroverlast

De grote hoeveelheid regen van de afgelopen dagen zorgt met name in het noorden van het land voor wateroverlast. Lokale wegen en fietspaden zijn overstroomd doordat sloten en afwateringen overlopen. Zo staat de weg langs de Beilervaart en de Drentse Hoofdvaart in Drenthe onder water. Ook de stadsgrachten in Zwolle zijn volgens waterschap Drents-Overijsselse Delta boordevol en de Overijsselse Vecht is buiten de oevers getreden. Het schap verwacht dat de Vecht nog verder stijgt.

De wateroverlast is ontstaan doordat de bodem helemaal verzadigd is met water. Regen zakt daardoor niet meer de grond in. De watergangen kunnen al dat water niet verwerken, ondanks dat de gemalen overal op 100 procent van de capaciteit werken. Er zijn ook extra gemalen en pompen ingezet.

Waterberging 

Waterschap Noorderzijlvest in Groningen heeft maandagmiddag voor het eerst de waterberging De Dijken-Bakkerom bij Leek ingezet. Door het water dat deze nieuwe waterberging opvangt, zakt het waterpeil in het hele werkgebied met ongeveer 4 centimeter. Vanaf dinsdag kan het schap overtollig water spuien op zee. Ook waterberging De Onlanden in Drenthe is in gebruik.

Zeegemalen en dijkdoorgang dicht 

Wetterskip Fryslân houdt de waterstand in het oosten van de provincie scherp in de gaten. Vorige week is het peil in meren en vaarten al verlaagd, maar het water in de polders stijgt desondanks snel. De zeegemalen zijn afgesloten en de dijkdoorgang in de keermuur van Harlingen is dicht, net als de sluizen daar. Het Woudagemaal en het Hooglandgemaal zijn in werking om water af te voeren naar het IJsselmeer.

Door: ANP