Havenbedrijf Rotterdam voert vanaf 1 september controles uit op varend sjorren

De divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam gaat vanaf 1 september daadwerkelijk handhaven bij overtredingen van de nieuwe regelgeving van de Havenverordening inzake varend sjorren. Dat betekent dat er verbaliserend kan worden opgetreden. Sinds april is het verboden voor alle zeeschepen dat containers en andere goederen al varend vast- of losgemaakt worden. Tot nu toe beperkte het Havenbedrijf zich tot het geven van voorlichting. Dit meldt Port of Rotterdam.

"Deze maatregel past in ons beleid om de veiligheid en orde op het havenwater te waarborgen. Varend sjorren tast de veiligheid van de bemanning aan en daarmee ook de veiligheid op het havenwater", aldus (rijks)havenmeester René de Vries.

Sjorren aan de kade

Conform de Havenverordening mag er in het beheersgebied van de Rotterdamse haven aan de kade alleen gesjord worden door bemanning bij schepen kleiner dan 170 meter. Langere schepen mogen alleen door vergunde sjorbedrijven worden gesjord.

Boete

Hoe verbaliserend wordt opgetreden laat het Havenbedrijf in het midden. Het Openbaar Ministerie bepaalt uiteindelijk hoe hoog de boete zal zijn bij overtredingen.

Door: Nationale Transportgids