Rijkswaterstaat doet onderzoek naar tevredenheid beroepsschippers

Rijkswaterstaat en provincies doen in de zomer van 2021 een onderzoek naar de tevredenheid van beroepsschippers over de vaarwegen, het zogenoemde 'Belevingsonderzoek Binnenvaart'. I&O Research voert dit onderzoek namens hen uit. Dit meldt Rijkswaterstaat.

Beroepsschippers ontvangen via sms of e-mail een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst. In het onderzoek komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals kwaliteit en veiligheid van de vaarwegen, maar ook werkzaamheden en (verkeers-)informatie. Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst, die zowel via de computer als via de smartphone kan worden ingevuld.

Verbeteracties

De resultaten worden onder andere gebruikt als input voor beleidsadviezen en verbeteracties. Om een volledig beeld te krijgen van de mening van de binnenvaart, is het belangrijk dat zoveel mogelijk schippers deelnemen aan het onderzoek.

Door: Nationale Transportgids