Slimme camera leest kentekens voor meer veiligheid in haven Moerdijk

De politie en het Havenbedrijf Moerdijk zijn een pilot gestart waarbij het cameratoezicht op het haven- en industrieterrein is aangesloten op het landelijke politie ANPR netwerk. ANPR is automatische kentekenplaatherkenning en wordt ingezet om de beveiliging op het haven- en industrieterrein te vergroten. Zij gaan hiervoor een overeenkomst aan voor de duur van een jaar, afgelopen maand is de pilot gestart. Dit meldt Port of Moerdijk. 

Overheidspartners en publiek private partijen slaan steeds vaker de handen in een om criminaliteit op haventerreinen tegen te gaan. Deze pilot is een onderdeel van de totale integrale aanpak in het kader van integere en weerbare zeehavens. Hierin is te lezen dat criminelen gebruik maken van de goede infrastructuur in de West-Brabantse zeehavens. Het ondermijnende effect van deze georganiseerde criminaliteit is groot en reikt tot ver buiten de (regio)grenzen.

Pilot Port of Moerdijk

Bij ANPR (Automatic Number Plate Recognition) leest een speciale camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met lijsten gezochte kentekens: van bestuurders die boetes hebben openstaan of die gezocht worden door justitie. Met deze pilot kan de politie snel reageren bij een zogenaamde ANPR-hit: wanneer er een match is in het systeem. Het draagt tevens bij aan het vergroten van de kennis- en informatiepositie van de deelnemende partners rondom veiligheid in de haven.

Professionalisering beveiliging

“Met deze koppeling stellen we de politie beter in staat om het werk te doen. Het is een mooie stap in de verdere professionalisering van de beveiliging op het terrein, waar ook de Stichting Beveiliging Moerdijk zich hard voor heeft gemaakt", zegt Tim Steffens, manager Veiligheid en Havenmeester bij het havenbedrijf.  Na een jaar wordt de pilot geëvalueerd en een eventueel vervolg vormgegeven.

Door: Nationale Transportgids