Zeeschepen in Rotterdamse haven moeten in 2030 'aan de stekker'

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam gaan gezamenlijk walstroom voor zeeschepen uitrollen. Doel is dat in 2030 een groot deel van de zeeschepen ‘aan de stekker’ gaat als ze aan de kade liggen. Dieselgeneratoren kunnen dan uit en dat is goed voor de luchtkwaliteit en de CO2-uitstoot. Dit meldt Port of Rotterdam.

Volgens Duurzaamheidswethouder Arno Bonte is het plan een belangrijke stap in het verduurzamen van de haven. “Met walstroom sluiten we schepen aan op een schone energiebron. Daarmee voorkomen we luchtvervuiling en geluidsoverlast. De haven wordt weer een stuk groener.”

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Onze visie is ambitieus, maar ook pragmatisch. We gaan nu acht tot tien walstroomprojecten opzetten voor diverse typen zeeschepen. Dat doen we samen met de bedrijven in de haven en met de rederijen. Van die projecten leren we en dan zal blijken of het sneller kan of langzamer moet.”

Koelen van containers

Schepen hebben elektriciteit nodig voor bijvoorbeeld de verlichting en allerlei apparatuur aan boord, maar ook voor het koelen van containers met voedsel. Die elektriciteit wordt doorgaans opgewekt met dieselgeneratoren. Zo’n generator zorgt voor luchtvervuiling, CO2-uitstoot en geluid. Als schepen aan de kade liggen, kun je ze in principe ook aansluiten op het elektriciteitsnet. Daar moeten zowel schepen als terminals (kades) en het elektriciteitsnet voor geschikt zijn.

CO2-besparing

Jaarlijks gebruiken zeeschepen die aan de kade liggen net zoveel elektriciteit als 250.000 tot 300.000 huishoudens. Daardoor komt onder andere 600.000 ton CO2 en 8.000 ton stikstof in de lucht. Door de walstroomstrategie kan in 2030 een besparing van 200.000 ton CO2 worden geboekt.

Door: Nationale Transportgids
Beeld: DannyCornelissen/Port of Rotterdam