Nationale Transportgids

NTG Conducteur

Een conducteur is in Nederland een functionaris op de trein bij personenvervoerders op het spoor, vroeger ook in bus en tram.

In Nederlandstalig België spreken de meeste mensen ook van conducteur, maar de officiële benaming die de NMBS gebruikt, is treinbegeleider, een letterlijke vertaling uit het Frans. In België kent men ook de term treinwachter en een tramconducteur heette vroeger een ontvanger (vertaling van het Franse "receveur").

Bij een trein zonder conducteur spreekt men van eenmansbediening. De machinist kijkt zelf of de deuren kunnen worden gesloten om te vertrekken, en kaartcontrole vindt bijvoorbeeld steekproefsgewijs plaats met mobiele teams. Dit komt voor bij korte lichtgewichttreinen

Bron: Wikipedia

NTG Personenvervoer Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Personenvervoer