Nationale Transportgids

NTG Soorten taxi

Er zijn 2 vormen taxivervoer: straattaxivervoer en contractvervoer.

Straattaxivervoer
Een straattaxi is een taxi die je op straat kunt aanhouden of bij de standplaats kunt kiezen. Maar ook een taxi die via een centrale wordt besteld is een straattaxi. Initiatieven als de discotaxi, de theatertaxi en de treintaxi zijn vormen van straattaxivervoer waarbij vooraf een vast bedrag is overeengekomen, of waarbij tegen een speciaal tarief wordt gereden.

Contractvervoer
Contractvervoer is een verzamelnaam voor verschillende vormen van doelgroepenvervoer, zoals het vervoer van leerlingen, ouderen en gehandicapten. Dit vervoer vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen enerzijds taxiondernemer en anderzijds een opdrachtgever, meestal een gemeente of zorgverzekeraar. In het contractvervoer wordt gereden tegen een in een overeenkomst vastgelegd tarief.

Vormen van contractvervoer zijn:

  • AWBZ-vervoer. Dit is het vervoer van gehandicapten naar de dagbesteding.
  • Zittend ziekenvervoer. Dit is het vervoer van en naar het ziekenhuis voor mensen die slecht ter been zijn en/of een bijzondere medische behandeling ondergaan. Dit taxivervoer gebeurt op indicatie van een arts en de rit wordt meestal vergoed door de zorgverzekering.
  • WMO- en Valysvervoer. Dit vervoer is gericht op de maatschappelijke participatie van gehandicapten (sociaal/recreatief). WMO staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Wmo-vervoer is voor korte ritten, geregeld door een gemeente. Voor lange reizen is er Valys-vervoer, dat wordt aanbesteed door het ministerie van VWS.
  • Leerlingenvervoer. Dit is vervoer, met meestal taxibusjes, van leerlingen naar scholen voor speciaal onderwijs. Het gaat vooral om leerlingen met een handicap. Gemeenten besteden dit vervoer aan.
  • Regiotaxi's (collectief vraagafhankelijk vervoer). Dit is een bijzondere vorm van contractvervoer. Het is vervoer in de regio, waarbij de taxi(bus) de rol van het openbaar vervoer heeft overgenomen. De taxi's rijden meestal in gebieden waarin het openbaar vervoer niet of niet meer komt. Het vervoer staat daarom open voor iedereen. Provincies en stadsregio's besteden dit vervoer aan. In de praktijk wordt de Regiotaxi vaak gecombineerd met het Wmo-vervoer. De prijs van een rit per Regiotaxi ligt tussen die van een gewone taxirit en die van het openbaar vervoer. In een aantal plaatsen is de treintaxi inmiddels opgegaan in de Regiotaxi.

Met uitzondering van de Regiotaxi zijn deze vormen van contractvervoer gebaseerd op wettelijke regelingen van de ministeries van VWS en OCW.

Om de kwaliteit van de overeenkomsten tussen ondernemers en opdrachtgevers te verbeteren zijn in 2009 handboeken ‘professioneel aanbesteden' opgesteld. Voor meer informatie over deze handboeken: www.naarbetercontractvervoer.nl.

Nieuwe vormen van taxivervoer
De afgelopen jaren zijn nieuwe diensten op de markt verschenen, zoals de tuktuk. Ook bestaan er enkele lokale initiatieven voor fiets-, water- en motortaxi's. Relatief nieuw zijn de chauffeursdiensten voor particulieren, zoals Rent-a-bob. Deze nieuwe vormen van vervoer vallen niet onder de taxiregelgeving. De schaal waarop deze diensten opereren is vrij beperkt. De concurrentie voor de straattaxi is dan ook minimaal.

 

NTG Personenvervoer Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Personenvervoer