Nationale Transportgids

NTG Eisen aan de busondernemer

Een ondernemer die per bus personen wil vervoeren moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hij moet bijvoorbeeld vakbekwaam, betrouwbaar en kredietwaardig zijn.

Communautaire vergunning CV
Wie in Nederland of daarbuiten als ondernemer besloten busvervoer wil verrichten, heeft een communautaire vergunning (CV) nodig. Dit is een ondernemersvergunning die de busondernemer toestaat om personen te vervoeren over de weg. De communautaire vergunning wordt verstrekt door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en is 5 jaar geldig. In elke bus waarmee gereden wordt, moet een vergunningbewijs aanwezig zijn. Ook vergunningbewijzen zijn te verkrijgen bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Om in aanmerking te komen voor een communautaire vergunning, moet een busondernemer aan 3 criteria voldoen:

  • Vakbekwaam. Dit kan de ondernemer aantonen via behaalde diploma's, verklaringen of ontheffingen.
  • Betrouwbaar. De ondernemer moet een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen tonen.
  • Kredietwaardig. De ondernemer moet over een bepaald minimum aan risicodragend vermogen beschikken.

Wat deze eisen precies inhouden, staat beschreven op de site van de IVW.

Reisbladen
Voor internationaal besloten vervoer, zoals groepsreizen naar vakantiebestemmingen, zijn ook zogeheten reisbladen verplicht. Deze reisbladen bevatten informatie over bestemming, route en het aantal passagiers. De Inspectie Verkeer en Waterstaat biedt meer informatie over reisbladen en hoe deze te bestellen.

Vergunningen voor collectief personenvervoer afgeschaft
Tot 1 januari 2010 bestonden 2 nationale ondernemersvergunningen: de vergunning Collectief Personenvervoer (CPV) en de vergunning Collectief Personenvervoer beperkt (CPV beperkt). Beide vergunningen zijn afgeschaft, om de regeldruk voor ondernemers te verminderen.
De CPV is vervangen door de communautaire vergunning. De CPV beperkt was bedoeld voor niet-commercieel personenvervoer. Bijvoorbeeld personeelsvervoer of vervoer van leden van een sportclub. Voor deze vergunning is geen vervangend document in de plaats gekomen. De afschaffing is aangekondigd in een brief aan ondernemers. De Inspectie Verkeer en Waterstaat biedt meer informatie over de afschaffing van de CVP en CVP beperkt.

 

NTG Personenvervoer Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Personenvervoer