Nationale Transportgids

NTG Eisen aan de buschauffeur

Om als beroepschauffeur in het besloten busvervoer te mogen rijden, gelden bepaalde voorwaarden.

Een buschauffeur moet aan de volgende eisen voldoen:

  • minstens 21 jaar oud zijn;
  • een D-rijbewijs bezitten;
  • vakbekwaam zijn;
  • een geneeskundige verklaring bezitten.

Code vakbekwaamheid
Buschauffeurs kunnen hun vakbekwaamheid aantonen via een zogeheten code vakbekwaamheid in het rijbewijs. Zo'n aantekening geeft aan dat de chauffeur met succes een of meer aanvullende cursussen heeft doorlopen. Bijvoorbeeld een cursus EHBO of omgaan met agressie. Dit is vastgelegd in de Europese Richtlijn 2003/59/EG (Richtlijn vakbekwaamheid). Deze regels gelden sinds 10 september 2008. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) biedt meer informatie over de nieuwe regels voor vakbekwaamheid. Deze website vermeldt ook de lijst met vrijstellingen.

Minimumleeftijd buschauffeurs omlaag
Sinds 1 januari 2011 is de minimumleeftijd voor buschauffeurs bij wijze van experiment verlaagd van 21 naar 18 jaar. Met dit experiment wil de overheid jonge mensen stimuleren om voor het beroep van buschauffeur te kiezen. Bij veel busbedrijven is namelijk sprake van een sterke vergrijzing: meer dan de helft van het personeel is boven de 55 jaar.

Vakbekwame chauffeurs kunnen, onder strikte voorwaarden, vanaf 18 jaar rijden op stads- en streekbussen en op touringcarbussen die volgens een vast rooster rijden. De minimumleeftijd voor chauffeurs op touringcars die in heel Nederland rijden gaat van 21 naar 20 jaar.

Sinds 1 januari 2011 kan een jongere van 17 jaar de opleiding tot buschauffeur volgen. Voorheen was de minimumleeftijd voor de opleiding 20 jaar.

Na 3 jaar wordt het experiment geëvalueerd. Dit gaat in nauwe samenwerking met de vervoerbedrijven. Er wordt dan bekeken of de leeftijdsverlaging eraan bijdraagt dat meer jongeren kiezen voor het vak van buschauffeur. Als het experiment gunstig uitpakt, kan de leeftijdsverlaging definitief worden opgenomen in de Wegenverkeerswet.

 

NTG Personenvervoer Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Personenvervoer