Nationale Transportgids

NTG Digitale tachograaf

Bussen moeten sinds 2006 voorzien zijn van een digitale tachograaf. Dit apparaat registreert de rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand.

Voordelen digitale tachograaf
Invoering van de digitale tachograaf maakt het eenvoudiger in de verschillende Europese lidstaten de handhaving van wettelijke regels gelijk te trekken. Een controle in bijvoorbeeld Frankrijk zal dan op dezelfde manier plaatsvinden als in Nederland. Ook de intensiteit van de controles zal meer naar elkaar toegroeien. Dit alles draagt bij tot eerlijker concurrentieverhoudingen.

Verder maakt de digitale tachograaf het lastiger om te knoeien met de rij- en rusttijden. Dat komt de veiligheid op de weg ten goede. En het leidt tot gezondere arbeidsomstandigheden voor chauffeurs. De verplichte invoering van de digitale tachograaf is geregeld in EG-verordening 2135/98.

Verschillende tachograafkaarten
Een ondernemer die bussen met een digitale tachograaf heeft rijden, heeft een bedrijfskaart nodig. Met deze kaart kan de ondernemer de digitale tachografen in de voertuigen uitlezen, bijvoorbeeld voor de administratie. Voor chauffeurs is een speciale bestuurderskaart vereist. De bestuurderskaart registreert de rij- en rusttijden. Bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat zijn deze tachograafkaarten verkrijgbaar.

 

NTG Personenvervoer Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Personenvervoer