Nationale Transportgids

NTG Controle en handhaving

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) controleert in Nederland alle busbedrijven, ook die in het besloten vervoer.

Elke busonderneming komt één keer per 3 jaar aan de beurt. Inspecteurs kijken dan naar de naleving van de rij- en rusttijden, de vergunningen, diploma's, eisen vakbekwaamheid, arbeidsomstandigheden, technische kwaliteit van de bussen et cetera. Als een busonderneming de regels overtreedt, dan neemt de IVW maatregelen. Dat kunnen boetes zijn. Ook voert de inspectiedienst controles uit op de weg. Bij de inspecties werkt de IVW vaak samen met collega-inspecties, overheidsinstanties en brancheorganisaties in binnen- en buitenland.

Doel controle busbedrijven
Doel van de controles is het bevorderen van de veiligheid in het (besloten) busvervoer. Ook zorgt toezicht voor eerlijker concurrentie. Het is dan immers moeilijker de regels te ontwijken en daarmee commercieel voordeel te behalen.

 

NTG Personenvervoer Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Personenvervoer