Logo_rijkswaterstaat_logo

Op de Marktdag 2019 is het Innovatieloket Rijkswaterstaat gepresenteerd. Via één ingang kunnen marktpartijen nu eenvoudig nieuwe voorstellen indienen. Dit meldt Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat is met name geïnteresseerd in innovaties op het gebied van een duurzame leefomgeving en circulaire economie, duurzame mobiliteit en het gebruik van data en ICT en innovaties die kunnen worden toegepast bij de vervanging en renovatie van bruggen, tunnels en sluizen.

Zoeken naar innovaties

Rijkswaterstaat staat de komende jaren voor grote maatschappelijke uitdagingen. Dat kan alleen maar succesvol worden aangegaan als er voldoende innovaties zijn. Zo maakt Rijkswaterstaat de transitie naar een duurzame leefomgeving en circulaire economie en wordt er in de toekomst meer gebruik gemaakt van data en ICT in bruggen, tunnels en viaducten. Ook worden slimme oplossingen voor de toenemende verkeersdrukte gezocht.

Een aantal van deze grote opgaven is al doorvertaald naar concrete innovatieopgaven. Zo zoekt Rijkswaterstaat op dit moment innovaties vanuit de markt op het gebied van duurzaam beton, duurzame inrichting van het hoofdwegennet, detectie bij beweegbare bruggen en duurzame geleiderail.

Beoordeling innovatievoorstellen

De innovatievoorstellen worden met name beoordeeld op techniek en haalbaarheid. Een team van innovatie- en inhoudelijke experts van Rijkswaterstaat beoordeelt de voorstellen op een eenduidige en transparante manier, binnen duidelijke termijnen. Is het een kansrijk voorstel, dan wordt de indiener begeleid tijdens het vervolgtraject en waar mogelijk wordt de innovatie ondergebracht bij projecten en programma’s.

Het innovatieloket is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Door: Nationale Transportgids