Normal_schiphol

Ontevreden KLM-grondpersoneel dreigt met stakingen in september als de luchtvaartmaatschappij niet met een beter loonbod komt. Daarnaast is de kans aanwezig dat beveiligers op Schiphol actie gaan voeren. Zij zijn in een conflict met de luchthaven over de aanbesteding van de beveiliging. Dat meldt Trouw.

Loonsverhoging

Reden voor het KLM-grondpersoneel om te staken is het lage loonbod. De voorgestelde verhoging is 1,7 procent over twaalf maanden, wat niet eens genoeg is om te compenseren voor de inflatie. Andere groepen medewerkers zijn hier ook ontevreden over, maar FNV Luchtvaart is voorlopig de enige die dreigt met stiptheidsacties en werkonderbrekingen volgende maand. Ze hebben KLM een ultimatum voorgelegd tot 30 augustus. De vakbond eist een loonsverhoging van 4 procent.

Vaste banen

Daarnaast is de afname van het aantal vaste banen bij KLM ook een punt waar ontevredenheid over heerst. Joost van Doesburg van de FNV zegt hierover tegen Trouw: "Wij zijn niet tegen een flexibele schil, maar wel voor maximaal 20 procent. Als je de kwaliteit van de dienstverlening op peil wil houden, lukt je dat niet als je steeds meer flexwerkers inhuurt." Verder heeft de vakbond problemen met het zogeheten transitiecentrum van KLM. Het idee achter dit centrum is dat het KLM-medewerkers begeleidt naar ander werk als hun baan wordt opgeheven. Maar Van Doesburg zegt dat KLM daar nu een soort "voorportaal voor ontslag" van wil maken en dat de vakbond het daar niet mee eens is.

Beveiligers

Dan is er nog het conflict tussen Schiphol en diens beveiligers. De FNV is niet blij met de manier waarop Schiphol omgaat met de aanbesteding van de beveiliging. De vakbond wilde dat de luchthaven van de beveilingsbedrijven zou eisen dat deze de cao Particuliere Beveiliging hanteren, maar dat heeft Schiphol niet gedaan. Van Doesburg zet dat Schiphol daarmee niet voor kwaliteit kiest maar juist voor goedkope arbeid. Schiphol stelt dat het juridisch onmogelijk is om enkel bedrijven te kiezen die volgens de cao Particuliere Beveiliging werken maar de FNV zegt daarop weer dat dat niet klopt.

Door: Nationale Transportgids