Minder meldingen van hinder voor Rotterdam The Hague Airport in 2020

Milieudienst Rijnmond DCMR, het loket voor meldingen en vragen over de luchtvaart in Zuid-Holland, ziet het aantal meldingen over hinder van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) in 2020 met de helft verminderen. Dit blijkt uit de jaarrapportage die DCMR heeft opgesteld over meldingen die zijn gedaan over overlast ten gevolge van vliegtuigbewegingen van en naar Rotterdam The Hague Airport. Dit meldt RTHA.

Het rapport wordt ieder jaar in opdracht van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) opgesteld. DCMR ziet dat vanwege de coronacrisis en het sterk verminderde luchtverkeer het aantal meldingen ook veel minder is.

Klachten over sportvliegtuigjes verdubbeld 

  • In totaal zijn er 30.773 meldingen gedaan over vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport;
  • De COVID-19 pandemie is van sterke invloed op dit aantal;
  • Het aantal meldingen is de helft minder dan het gemiddelde over andere jaren (-51 procent);
  • Het totaal aantal vluchten ‘grote luchtvaart’ nam sterker af met -61 procent;
  • Het aantal klachten over sportvliegtuigen verdubbelde;
  • Klachten over ‘kleine luchtvaart’ nam licht af met -2  procent;
  • De hoeveelheid gemeten vliegtuiggeluid in de woonwijken nam af (in Bergschenhoek jaargemiddelde -3dB en in Schiedam -4,5dB).

Verder viel het de milieudienst op dat het aantal melders die 1 of 2 keer een melding doen, daarna niet nogmaals terugkomen. Het verloop is groot binnen deze groep, aldus DCMR.

5.314 vliegtuigbewegingen

Rotterdam The Hague Airport had vorig jaar 5.314 vliegtuigbewegingen (-69 procent) en 36 bestemmingen (-12 procent). In 2020 reisden 485.000 passagiers van en naar RTHA. Daarmee zag RTHA het aantal reizigers in 2020 afnemen met 77 procent. Het jaar 2019 was juist een recordjaar met 2,1 miljoen passagiers.  

Door: Nationale Transportgids