Vrachtvluchten vorig jaar licht gedaald, wel veel minder passagiers in 2020

De Nederlandse luchtvaartsector verwerkte in de eerste twaalf maanden van de coronacrisis veel minder passagiers, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd. Het vervoer van vracht via de lucht nam daarentegen slechts licht af. Doordat er minder gevlogen werd, daalde ook de CO2-uitstoot van de Nederlandse luchtvaart.

Tussen maart 2020 en februari 2021 vlogen 14,1 miljoen mensen van en naar de vijf nationale luchthavens. Dat is 82,6 procent minder ten opzichte van een jaar eerder. Dat kwam door de reisbeperkingen die de overheid afkondigde om de besmettingen met het coronavirus in te dammen.

Half april aantal vluchten op laagste niveau

Na een eerste verbod op passagiersvluchten uit risicogebieden zoals Italië en China daalde het aantal passagiers half maart 2020 meteen met bijna twee derde naar ruim 385.000 per week. De weken erna, nadat wereldwijd lockdowns waren afgekondigd, daalde dit aantal verder. Half april was het aantal passagiers met bijna 25.000 per week het laagst, een jaar eerder waren dat er nog 1,6 miljoen. Met name van en naar China, gezien als een van de eerste coronabrandhaarden, werd beduidend minder gevlogen.

Toen begin juni versoepelingen werden aangekondigd stegen de passagiersaantallen weer. In augustus was het het drukst. Door nieuwe beperkende coronamaatregelen in december verergerde de situatie weer. Eind maart 2021, nadat in veel landen vaccinatiecampagnes waren gestart, waren de passagiersaantallen ten opzichte van de eerste lockdown weer een stuk hoger.

Minder CO2-uitstoot 

Doordat er minder werd gevlogen daalde zowel de behoefte aan brandstof als de CO2-uitstoot met ongeveer de helft ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De gemeten uitstoot komt alleen van alle vluchten door Nederlandse vliegtuigen.

De bestemmingen waar mensen op vlogen veranderden in het coronajaar overigens nauwelijks. Procentueel gezien reisden tussen maart 2020 en februari 2021 ongeveer evenveel mensen naar een bestemming binnen Europa als een jaar eerder. In de top tien stonden respectievelijk Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië in deze periode bovenaan.

Meer vrachtvervoer vanaf september 2020

Veel minder effect hadden de coronamaatregelen op het vrachtvervoer door de lucht, dat met 3,7 procent licht daalde. Vanwege vliegbeperkingen werden in de eerste maanden van de coronacrisis weliswaar minder goederen door de lucht vervoerd, vanaf eind september steeg dat en werd zelfs meer vracht vervoerd met het vliegtuig dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het vierde kwartaal kwam de hoeveelheid luchtvracht uit op 457.000 ton goederen, bijna 5 procent meer dan in dezelfde periode van 2019.

Door: ANP