Een luchthaven in zee of liever niet? Dit willen de politieke partijen met luchtvaart

Woensdag zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Corona lijkt het belangrijkste thema, maar hoe wordt er bij de verschillende partijen eigenlijk gedacht over de luchtvaart in Nederland? De een pleit voor het terugbrengen van nachtvluchten, een ander wil dat Lelystad Airport niet opengaat en weer een ander pleit voor een nieuwe luchthaven in de Noordzee. Weten welke partij aansluit bij uw ideeën? De Nationale Transportgids biedt overzicht.

Voor dit overzicht keek de redactie van de Nationale Transportgids naar de partijen die op dit moment al zetels hebben in de Tweede Kamer. Partijen die geen standpunt over luchtvaart hebben geformuleerd in het verkiezingsprogramma staan onderaan vermeld.

CDA

 • Stillere, schonere en zuinigere vliegtuigen moeten een bijdrage leveren aan het terugdringen van de overlast voor de directe omgeving.
 • Het is wenselijk het aantal vluchten op Schiphol voorlopig te beperken met een maximum van 500.000. Primaire start- en landingsbanen moeten maximaal worden ingezet.
 • Nachtvluchten moeten worden gereduceerd. Schiphol en de regionale luchthavens moeten daarbij als gezamenlijk Nederlands netwerk optreden, zodat de beschikbare capaciteiten beter benut worden.

D66

 • De impact van de luchtvaart op het klimaat en op de gezondheid van omwonenden moet worden ingeperkt. Daarom komen er heldere, handhaafbare en strengere grenzen en verbeterdoelstellingen voor uitstoot van CO2, voor geluidsbelasting en luchtvervuiling.
 • Lelystad Airport kan alleen open voor burgerluchtvaart als dit niet leidt tot groei van de uitstoot en milieuvervuiling van luchtvaart in Nederland.
 • We laten het gebruik van schone brandstoffen in vliegtuigen meegroeien met de productie.

VVD

 • Verstevigen van het vestigingsklimaat door voorrang te geven aan vluchten die het (inter-) continentale netwerk en de hubfunctie van Schiphol versterken.
 • Milieuwinst door schonere en stillere vliegtuigen kan Schiphol inzetten voor groei van het aantal vliegbewegingen.
 • Creëren van één Europees luchtruim waardoor efficiëntere vliegroutes en kortere vliegtijden ontstaan, de luchtruimcapaciteit wordt vergroot, de veiligheid wordt bevorderd en de CO2-uitstoot afneemt.

GroenLinks

 • We ondersteunen de ontwikkeling en het opschalen van de productie van schonere brandstoffen zoals synthetische kerosine.
 • Lelystad Airport gaat niet open. Rotterdam The Hague Airport gaat dicht. Schiphol en de regionale vliegvelden worden kleiner en concentreren zich op de luchtvaart die voor Nederland belangrijk is.
 • Met een Nederlandse tickettax worden veelvliegers ontmoedigd. De opbrengsten van de tax worden gebruikt voor goedkopere (internationale) treinkaartjes.

ChristenUnie

 • Negatieve externe effecten als overlast en milieuschade moeten in de prijs van vliegtickets worden verdisconteerd.
 • Er gaat definitief een streep door de opening van het nieuwe Lelystad Airport. Het openen van een extra luchthaven voor vakantievluchten past niet bij de noodzaak om minder te vliegen.
 • De coronacrisis heeft laten zien dat de wereld met minder vliegen toe kan. Daarom pleiten we voor het op Europees niveau reduceren van het aantal vliegslots en meer nationale soevereiniteit in het toewijzen ervan.

Partij voor de Dieren

 • Het vliegverkeer moet afnemen. In 2030 is het aantal starts en landingen van vliegtuigen in Nederland maximaal 300.000 per jaar.
 • Hoe vaker je vliegt, hoe meer je moet betalen. We stoppen met belastingvoordelen voor het vliegverkeer.

SP

 • Vliegen moet eerlijker, door mensen die veel vliegen meer te laten betalen voor de CO2-uitstoot, zonder vliegen voor anderen onbetaalbaar te maken.
 • Vliegen binnen 750 kilometer moet minder aantrekkelijk gemaakt worden.
 • De KLM is afhankelijk geworden van publieke steun en moet daarom een publiek bedrijf worden.

Forum voor Democratie

 • Nieuwe luchthaven in de Noordzee aanleggen.
 • Geen belastingen op vliegreizen.
 • Ruimte voor natuur, recreatie en woningbouw creëren op de plek waar nu Schiphol ligt.

SGP

 • De SGP wil dat reizigers naar omliggende landen niet het vliegtuig, maar de trein pakken. Daarom wordt de vliegbelasting fors verhoogd voor bestemmingen in Europa.
 • Luchthaven Schiphol zit vol. De SGP wil dan ook geen verdere groei.
 • Het aantal nachtvluchten moet sterk omlaag.

PvdA

 • Zodra er snelle treinverbindingen zijn, schrappen we meer vluchten binnen Europa.
 • We schaffen de vrijstelling van vliegtickets voor btw af. Zo geven we vliegen een eerlijkere prijs.
 • In het licht van de vermindering van de luchtvaart, de overlast van de luchtvaart op bewoners en de werkgelegenheid, zal de positie van Schiphol én de regionale luchthavens opnieuw gewogen moeten worden.

De PVV en DENK hebben geen standpunten in hun verkiezingsprogramma over de luchtvaart staan.

Ben je er nog niet over uit op welke partij je wilt stemmen in de Tweede Kamerverkiezingen? Dan kun je bijvoorbeeld de StemWijzer of het Kieskompas invullen.

Door: Nationale Transportgids
Bronnen: Verkiezingsprogramma’s politieke partijen