Inspectie bezorgd over toename overlastincidenten in vliegtuigen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) maakt zich zorgen over de toegenomen meldingen over zich misdragende passagiers, die een mogelijk risico kunnen meebrengen voor de vliegveiligheid. Inspecteur-generaal Jan van den Bos van de ILT vraagt alle betrokken partijen alert te blijven en waar mogelijk meer preventieve maatregelen te nemen om hinderlijk gedrag van passagiers te voorkomen. Dit meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

Uit analyse van recente meldingen blijkt dat er steeds meer incidenten zijn als gevolg van overlast door passagiers sinds het vliegverkeer weer is opgestart. Er is daarbij een duidelijke samenhang te zien tussen de coronamaatregelen aan boord en de toename van misdragingen door passagiers.

Coronamaatregelen

Sinds afgelopen maand publiceert het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) van de ILT een online interactief dashboard waarin meldingen van luchtvaartvoorvallen worden gepresenteerd. De gegevens in dit dashboard worden regelmatig geactualiseerd. Uit de laatste update van het dashboard blijkt een sterke stijging van het aantal overlastincidenten sinds het vliegverkeer weer op gang is gekomen. Naar schatting gaat 60 procent van de meldingen over passagiers die zich niet of onvoldoende houden aan de coronamaatregelen, zoals onder meer de plicht tot het dragen van een mondkapje.

Alert blijven

De ILT roept alle betrokken partijen op om alert te blijven en waar mogelijk meer preventieve maatregelen te nemen om ordeverstorend gedrag van passagiers te voorkomen. Overlast door passagiers brengt een risico voor de vliegveiligheid met zich mee, omdat cabinepersoneel daardoor ernstig kan worden gehinderd bij het uitvoeren van de gebruikelijke taken.

Door: Nationale Transportgids