Nationale Transportgids

NTG Veiligheid

Nederland heeft een groot belang bij veilige zeevaart. Een ongeval met een schip kan desastreuze gevolgen hebben voor de opvarenden, bewoners van kust- en havengebieden, het milieu en de economie.

Op het Nederlandse deel van de Noordzee vinden jaarlijks ongeveer 260.000 scheepsbewegingen plaats. Het overgrote deel hiervan komt voor rekening van buitenlandse schepen. Daarom is het voor Nederland niet alleen van belang om zich in te spannen voor een veilige Nederlandse vloot, maar juist ook voor een veilige mondiale vloot. Om de zeevaart veilig te laten verlopen, gelden er onder meer regels voor de constructie en uitrusting van het schip, het aantal bemanningsleden en hun opleiding en werkwijze. De veiligheid van de zeevaart wordt grotendeels via internationale afspraken geregeld.

Veiligheid op de Noordzee
De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Toch gebeuren er weinig ongelukken: per jaar minder dan 20 ongevallen. De overheid wil dit aantal nog verder omlaag brengen. Omvangrijke ladingen, hogere vaarsnelheden, druk scheepvaartverkeer en het vervoer van grote aantallen passagiers vormen namelijk aanzienlijke risico’s voor mens en milieu. Om de kans op een ongeluk te verkleinen, werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) aan de verbetering van het verkeersmanagement op de Noordzee.

Nederland: actieve internationale rol
Nederland vindt de veiligheid van de zeevaart belangrijk en is daarom actief in internationale organisaties op dat gebied, zoals de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en in de Europese Unie. Daar worden internationaal en regionaal geldende afspraken gemaakt en regels opgesteld om de veiligheid van de scheepvaart permanent te verbeteren. Een voorbeeld is de SOLAS-conventie (International Convention for the Safety of Life at Sea).

Als gevolg van internationale afspraken moeten eigenaren van zeeschepen groter dan 1.000 ton zich sinds 1 januari 2011 verplicht verzekeren voor schade door het lekken van bunkerolie uit hun brandstoftank. Doel van de maatregel uit het Bunkersverdrag is de verontreiniging door zeeschepen verder te verminderen en schade hierdoor te vergoeden.

Europese veiligheidsmaatregelen
Ook in Europees verband zijn de afgelopen jaren maatregelen genomen om de veiligheid op zee te vergroten. Een voorbeeld is het monitoring- en informatiesysteem dat door de gezamenlijke Europese lidstaten en het Europees agentschap voor Maritieme veiligheid is ingesteld (SafeSeaNet). Hierdoor is beter toezicht op het scheepvaartverkeer in de Europese wateren mogelijk. Dit systeem maakt het ook mogelijk om in geval van een ongeval sneller te kunnen anticiperen op bijvoorbeeld gevaarlijke lading aan boord.

In 2009 hebben de Europese Raad en het Europees Parlement nieuwe veiligheidsmaatregelen aangenomen. Het gaat om:

  • Aangescherpt regime voor de inspectie van schepen in Europese havens.
  • Afspraken voor het bestrijden van noodsituaties op zee.
  • Onderzoek naar ongevallen op zee.
  • Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen.

Goede opleiding vergroot veiligheid op zee
Een goede opleiding is belangrijk voor de veiligheid in de zeevaart. Daarom moeten Nederlandse rederijen varen met goed opgeleide zeelieden. IenM bewaakt de kwaliteit van het maritieme onderwijs. I&M doet dit samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en onderwijsinstanties. Er is een tekort aan Nederlandse zeevarenden. Om daar wat aan te doen, werken de sector en de overheid samen om jongeren te interesseren voor het maritieme beroep. Zo verzorgt de overheid bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de kosten van kennismakingsstages voor jonge scholieren aan boord van schepen.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport