Nationale Transportgids

NTG Shortsea shipping

Shortsea shipping staat voor alle zeevaart binnen Europa en het Middellandse Zeegebied. Omdat short sea shipping het milieu ontziet en een goed alternatief is voor het wegvervoer, stimuleert de overheid deze vorm van goederenvervoer.
 
Shortsea shipping beperkt zich niet tot zee en kust. Er zijn ook speciale schepen die een eind de rivier op kunnen varen en zo overvolle havengebieden kunnen omzeilen.

Shortsea shipping: alternatief voor het wegverkeer
Als alternatief voor het wegvervoer draagt shortsea shipping bij aan minder volle wegen. Dat is niet zonder resultaat, want het containervervoer via shortsea shipping is de afgelopen 10 jaar bijna verdubbeld tot 40 miljoen ton (cijfers Nationale Mobiliteitsmonitor 2009).

De Rijksoverheid wil shortsea-vervoer gemakkelijker en concurrerender maken, zodat shortsea shipping aantrekkelijker wordt voor verladers. Daarom werkt de overheid aan:

  • Gelijke kansen voor shortsea-vervoer ten opzichte van vervoer per vrachtauto of per trein.
  • Minder administratieve rompslomp.
  • Het wegnemen van knelpunten op het gebied van douane en inspecties.

Omdat veel van het shortsea-vervoer in Europa plaatsvindt, zet de Nederlandse overheid zich ook in voor vereenvoudiging en harmonisatie van financiële en administratieve procedures in Europa. Van groot belang daarbij is de totstandkoming van een ‘maritieme ruimte zonder grenzen’ binnen de Europese Unie. Dit initiatief van de Europese Commissie uit 2009 richt zich op versoepeling van de douaneformaliteiten voor schepen die tussen EU-havens varen. Nederland is een groot voorstander van zo’n maritieme ruimte zonder grenzen.
 
Subsidie voor maritieme snelwegen
Onderdeel van shortsea shipping is het concept maritieme snelwegen, meestal Motorways of the Sea genoemd. Doel is om lading van het wegvervoer over te hevelen naar het vervoer over zee. Zo ontstaan maritieme snelwegen: goede, snelle en milieuvriendelijke verbindingen over zee met aansluitingen op het spoor of de binnenvaart en met minder oponthoud of papieren rompslomp. De Motorways of the Sea moeten in de toekomst een bijdrage leveren aan het verminderen van files op de Europese wegen. Nederland en Vlaanderen hebben dit concept omarmd. In 2006 richtten ze samen een speciale Taskforce North Sea Motorways of the Sea op.

Bedrijven die goede ideeën hebben om de Motorways of the Sea vorm te geven, kunnen in aanmerking komen voor Europese subsidie. Nederlandse bedrijven kunnen hun aanvraag voor subsidie indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Na beoordeling stuurt IenM de aanvraag door naar de Europese Commissie. In een tender roepen 7 Noordzee-landen, waaronder Nederland, het bedrijfsleven op om MoS-projecten in te dienen. De tender (in het Engels) bevat alle informatie over de voorwaarden voor indiening en de beoordelingscriteria. De tender is gepubliceerd op 9 november 2009 en is geldig tot 2013.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport