Nationale Transportgids

NTG Controles en handhaving

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) houdt toezicht op zeeschepen en hun bemanningen en handhaaft de wet- en regelgeving.

Zeeschepen die onder buitenlandse vlag varen, moeten voldoen aan internationale wetten en regels. Controle van buitenlandse schepen door Port State Control, een onderdeel van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), vindt plaats op grond van de Wet Havenstaatcontrole.
 Bij controles werkt de IVW vaak samen met de politie, de VROM-Inspectie (voor vervoer gevaarlijke stoffen en afval), havenmeesters, douane, de Voedsel- en Warenautoriteit en andere opsporingsdiensten. Een overzicht van alle relevante inspectiediensten is te vinden op de site van het Inspectieloket.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport