Nationale Transportgids

NTG Verduurzaming havens

Om de duurzaamheid van zeehavens te vergroten wil de overheid onder meer de samenwerking tussen havens stimuleren.

De Rijksoverheid heeft bijvoorbeeld samen met havenbeheerders en bedrijfsleven acties opgesteld die de zeehavens duurzamer moeten maken. Een van die initiatieven is de Environmental Ship Index, waarbij schone schepen financiële prikkels ontvangen. Een ander voorbeeld is de steun die de overheid biedt bij de aanleg van walstroomvoorzieningen. Daarnaast zet de overheid zich binnen de Internationale Maritieme Organisatie en de Europese Unie in voor strengere internationale regels om het lozen van afval op zee tegen te gaan.

Subsidies voor duurzame zeehavens
Verder trekt het Rijk € 5 miljoen uit voor innovaties die duurzaamheid in zeehavens bevorderen. De subsidieregeling ZeehavenInnovatieProject voor duurzaamheid (ZIP) loopt van 2010 tot 2014. De nadruk ligt op die gebieden waar tot nu toe nog te weinig innovaties van de grond komen, zoals geluid, emissies, ruimtegebrek en waterkwaliteit.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport