Nationale Transportgids

NTG Noordzeekanaalgebied

Het Noordzeekanaalgebied is het 2e zeehavengebied van Nederland. Binnen Europa is het Noordzeekanaalgebied in grootte de 4e haven.

Het gaat hier om de havens van Amsterdam, Velsen/IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad. De genoemde gemeenten beheren deze havens, met uitzondering van de havens van de NV Zeehaven IJmuiden en de haven van staalbedrijf Corus. Laatstgenoemde havens liggen vóór het zeesluizencomplex van IJmuiden. De overige havens liggen achter de sluizen. Om de landinwaarts gelegen havens te bereiken moeten de grotere bulkschepen vaak gedeeltelijk van hun lading worden ontdaan.

Met een totale overslag van 91 miljoen ton in 2010 is het Noordzeekanaalgebied goed voor 16% van de nationale overslag (en 16% van de directe toegevoegde waarde). In 2009 werkten in het Noordzeekanaalgebied 34.000 mensen in havengebonden bedrijven, die samen 3,5 miljard euro aan directe toegevoegde waarde realiseerden.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport