Nationale Transportgids

NTG Grotere capaciteit havens

De overheid wil de capaciteit van de zeehavens vergroten. Dit is alleen zinvol als de havens bereikbaar blijven.

Havengebieden moeten genoeg vierkante meters hebben om logistieke en industriële activiteiten uit te kunnen voeren. Havens zullen die groei in eerste instantie moeten zoeken in het beter gebruiken van het bestaande havengebied. Als dit niet mogelijk is, komt uitbreiding van de haven aan de orde. Een zeehaven die wil uitbreiden, moet wel rekening houden met criteria voor duurzaamheid en milieu.

Meer capaciteit creëren heeft alleen zin als de havens bereikbaar zijn en blijven. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het in stand houden en verbeteren van de bereikbaarheid via zee, weg, rivieren en kanalen (binnenvaart) en spoor.

Voorbeelden van hoe de overheid dit tracht te bereiken, zijn onder meer het project Mainportontwikkeling Rotterdam en de uitdieping van de Eemsgeul en het Noordzeekanaal. Ook gaat het ministerie van Infrastructuur en Milieu de komende jaren van start met het verbreden van de A15. Daarnaast is IenM betrokken bij het project Container Transferium Alblasserdam. Hierbij lossen vrachtwagens hun containers op het transferium in Alblasserdam, waarna een binnenvaartschip ze van en naar de Rotterdamse zeeterminals vervoert. Verder worden decentrale overheden door middel van de subsidieregeling Quick wins binnenhavens gestimuleerd om te investeren in de revitalisering van achterlandknooppunten/binnenhavens. Een andere belangrijke verbetering van de bereikbaarheid vormt de Betuweroute, de goederenspoorlijn tussen de Rotterdamse haven en Duitsland.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport