Nationale Transportgids

NTG Betere marktwering

De overheid zet zich in voor betere marktwerking in het zeehavenbeleid. De Nederlandse havens moeten snel, slagvaardig en zonder concurrentieverstoringen kunnen opereren.

De Nederlandse zeehavens concurreren met elkaar, maar vooral met andere grote zeehavens tussen Le Havre en Hamburg (de zogeheten Hamburg-Le Havre range). Deze concurrentiestrijd is hevig, vooral binnen de containeroverslag. Rotterdam slaat binnen Europa de meeste containers over, maar ondervindt stevige concurrentie van Antwerpen en Hamburg. De rijksoverheid ziet het als haar taak om eerlijke concurrentie (‘level playing field') tussen havens te stimuleren. Het gaat hierbij niet alleen om overheidsinvesteringen in zeehavens. Ook maakt Nederland zich binnen Europa sterk voor gelijke milieu-, natuur- en veiligheidseisen.

Terugdringen administratieve lasten
Om het ondernemings- en vestigingsklimaat te verbeteren probeert de overheid de administratieve lasten voor het bedrijfsleven terug te dringen. Mede naar aanleiding hiervan is de overheid nu bezig een digitaal loket, genaamd ‘single window', op te zetten. Uitgangspunt daarbij is enkelvoudige aanlevering en meervoudig gebruik. Bedrijven leveren wettelijk gevraagde gegevens 1 keer aan. De overheid streeft naar optimaal gebruik van die informatie. Informatie- en communicatietechnologie speelt hierin een belangrijke rol. Er wordt hard gewerkt en geïnvesteerd om deze single windows op te zetten in zeehavens in aansluiting op de achterlandverbindingen.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport