Nationale Transportgids

NTG Bestaand Rotterdams Gebied

Het programma Bestaand Rotterdams Gebied heeft tot doel de ruimte in de haven beter te benutten en de leefbaarheid van het gebied te vergroten. De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Zuid-Holland werkt hierbij samen met onder meer de stadsregio Rotterdam en de gemeenten Rotterdam Albrandswaard. In totaal gaat het om een oppervlakte van 750 hectare. De 3 projecten worden in fases opgeleverd. De afronding staat gepland voor 2021.

Het programma bestaat uit een reeks projecten. Een deel ervan is inmiddels afgerond, andere lopen nog. Enkele voorbeelden:

  • Terugdringen van geluidsoverlast van Calandspoorbrug.
  • Plaatsen van geluidsschermen langs de A20 en de spoorlijn.
  • Aanleggen van kleine buurtparken langs de Maas.
  • Dempen van een deel van de Waal-Eemhaven.
  • Herinrichten landtong Rozenburg tot natuur- en recreatiegebied.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport