Nationale Transportgids

NTG Besluitvorming

Na jaren van planning en inspraak is de besluitvorming over het Project Mainportontwikkeling Rotterdam PMR inmiddels grotendeels afgerond.

De procedure is gestart in juli 1997. Toen schaarde het kabinet zich achter de projectbeslissing Ruimtetekort in mainport Rotterdam. In 2009 zijn alle (inspraak)procedures voor de Maasvlakte 2 en de voor de aanleg benodigde natuurcompensatie afgerond (de planologische kernbeslissing). De bestemmingsplannen voor de 750 ha natuur- en recreatie zijn nog in procedure. Voor de vergunningverlening aan bedrijven (onder meer milieu- en bouwvergunningen) bestaan aparte procedures. De Procedurewijzer bevat meer informatie over het besluitvormingsproces rondom PMR.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport