Nationale Transportgids

NTG Nederlandse wet- en regelgeving

De internationale voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over land en water zijn vastgelegd in verschillende Nederlandse wetten en besluiten.
 
De belangrijkste wet is de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs).  Het bijbehorende Besluit vervoer gevaarlijke stoffen bevat een verdere uitwerking van de algemene regels. Gedetailleerde (technische) voorschriften per soort vervoer zijn, voor wegvervoer, spoorvervoer en binnenvaart, opgenomen in de volgende ministeriële regelingen:

Daarnaast zijn er in aparte wetten regels opgenomen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee en door de lucht. Het gaat daarbij om:

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport