Nationale Transportgids

NTG Nederlands beleid vervoer gevaarlijke stoffen

De regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden steeds aangepast aan de laatste wetenschappelijke inzichten en ervaringen met het vervoer. Ook stelt het Rijk veiligheidszones in rond routes waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd.


Verantwoordelijkheden
De internationale voorschriften vormen de basis voor de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland. Het Rijk zet deze voorschriften om in wetten en regels en zorgt ervoor dat die wetten en regels zo goed mogelijk worden nageleefd. Het Rijk heeft daarbij de verantwoordelijkheid voor:

  • De deelname aan het internationale overleg over voorschriften.
  • Het omzetten van internationale voorschriften in de Nederlandse wetgeving. Daarbij kunnen soms eisen worden gesteld in aanvulling op de internationale voorschriften.
  •  De handhaving van de regels.

Nota Vervoer gevaarlijke stoffen
Het Rijk heeft het beleid ten aanzien van gevaarlijke stoffen vastgelegd in de nota Vervoer gevaarlijke stoffen. Dat beleid kent twee hoofdlijnen: de ontwikkeling van een Basisnet en de voortdurende verbetering van de veiligheid.

Het Rijk streeft er onder meer naar om:

  • Het bedrijfsleven minder te belasten met de meldingsplicht voor incidenten met gevaarlijke stoffen. Niet ieder incident hoeft apart te worden gemeld. Het bedrijfsleven moet echter wel de ontwikkelingen in het vervoer van deze stoffen rapporteren, zoals het aantal incidenten en de groei van het vervoer.
  • Bedrijven met een goed veiligheidsbeleid worden beloond met minder inspecties of een keurmerk. 
  • Het verminderen van het aantal regels en het harmoniseren van de regels op internationaal niveau. Dit  versterkt de concurrentiepositie van Nederland. 
  • Regels vaker te omschrijven als doel. Een doelregel is bijvoorbeeld: een bedrijf moet er voor zorgen dat een ketel niet gevaarlijk kan reageren op de inhoud. Op dit moment wordt nog precies voorgeschreven welke stof in welke ketel mag. 
  • De risicocommunicatie met alle betrokken partijen te verbeteren. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van de Handreiking Risicocommunicatie voor het crisisbeleid. 
  • Meer aandacht te besteden aan de beveiliging van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat kan bijvoorbeeld door het aanwijzen van bewaakte parkeerplaatsen

 

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport