Nationale Transportgids

NTG Herkenning van gevaarlijke stoffen

Een vervoerder is verplicht ervoor te zorgen dat iedereen ziet dat er gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Ook moet duidelijk zijn om welke stoffen het gaat.

Nut van herkenning
De Verenigde Naties hebben hiervoor herkenningstekens ontwikkeld, zoals UN-nummers en gevaarsetiketten.  Deze herkenningstekens zijn over de hele wereld hetzelfde en worden gebruikt bij vervoer over land, water en door de lucht.

De herkenningstekens zorgen ervoor dat:

  • het personeel dat bij het vervoer betrokken is, weet hoe zij deze moeten behandelen;
  • brandweer, politie en andere autoriteiten weten wat ze moeten doen als er iets misgaat bij het vervoer. Dan gaat het bijvoorbeeld om lekkage of een ongeluk.

Gevaarsetiketten
Afzenders van lading moeten op de verpakking van gevaarlijke stoffen etiketten aanbrengen. Er zijn daarvoor verschillende soorten etiketten:

  • etiketten op verpakkingen die de gevarenklasse van de stof aangeven;
  • etiketten die worden gebruikt om beperkte hoeveelheden te markeren. Meer informatie over beperkte hoeveelheden is te vinden onder Gevarenklasse en UN-nummer;
  • etiketten die andere gevaren en aanwijzingen geven. In de luchtvaart is er bijvoorbeeld een etiket ‘Alleen vrachtvliegtuigen’. Verpakkingen met dit etiket mogen niet als vracht mee in een passagiersvliegtuig;
  • etiketten met gebruikersinformatie. De gebruiker van de gevaarlijke stof weet op basis van deze informatie welke gevaren een stof heeft.

Herkenningsborden
Op vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren worden oranje herkenningsborden geplaatst. Bij vervoer in tanks (tankwagens) zijn deze oranje borden in twee vlakken verdeeld. In het bovenste vlak staat het gevaarsidentificatienummer, in 2 of 3 cijfers aangegeven, bijvoorbeeld 30. Deze cijfers worden soms vooraf gegaan door een letter X. De betekenis van de tekens is als volgt:

  • het eerste nummer geeft de gevaarsklasse aan. In het cijfer 30 staat het eerste cijfer dus voor gevaarsklasse 3, brandbaarheid van vloeistoffen;
  • het tweede nummer geeft eventueel een versterking aan van het gevaar of een extra gevaar. 33 betekent dat het brandgevaar sterker is. 23 wijst op een gas dat brandbaar is. Een nul als tweede cijfer (bijvoorbeeld 30) betekent geen versterking;
  • een X voor het nummer betekent dat de stof gevaarlijk reageert met water.

In het onderste vak van het bord staat het UN-nummer van de stof die wordt vervoerd aangegeven.

Een volledig overzicht van alle herkenningstekens is te vinden in de folder Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport