Nationale Transportgids

NTG Incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen

Om het vervoer van gevaarlijke stoffen steeds veiliger te maken, is het van belang om lessen te leren uit incidenten. Vervoerders van gevaarlijke stoffen zijn daarom in veel gevallen verplicht incidenten te melden bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Melden van incidenten vervoer gevaarlijke stoffen
Een incident tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen over water, land of lucht moet zo snel mogelijk worden gemeld bij de Inspectie van Verkeer en Waterstaat (IVW). Dit kan telefonisch via het nummer 088-489 00 00 (24 uur bereikbaar), fax 070-456 3030.

IVW bepaalt of er inspecteurs naar de plaats van het incident zullen gaan. Dat gebeurt op basis van de omvang en aard van het incident. Is er sprake van een groot en acuut gevaar of een dreiging daarvan, dan zal IVW in principe altijd ter plaatse komen.
De inspectie besluit vervolgens of het transport veilig vervolgd kan worden. Ook beoordeelt de inspectie de maatregelen die nodig zijn om het vervoer veilig te laten verlopen. Wanneer dat nodig is, verleent de inspectie ontheffing aan de betrokken partij voor een veilige overslag van de stoffen.
 
Incidenten die moeten worden gemeld
De wetgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen geeft aan wanneer vervoerders en andere betrokken personen verplicht zijn om incidenten te melden. Het Rijk motiveert vervoerders echter om ook in alle andere gevallen melding te maken van ongelukken en bijna-ongelukken.
 
Incidenten op het land en water
De wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over land en water geeft aan wanneer een vervoerder een incident moet melden. Dit staat beschreven in de artikelen 47 en 48 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en in sectie 1.8.5 van de volgende internationale voorschriften:  

Voor vervoerders die een incident willen melden waarbij de inspectie niet acuut hoeft in te grijpen, is een incidentenformulier beschikbaar. Het ingevulde formulier kan worden verstuurd aan:

Rijkswaterstaat
Data-ICT-Dienst vestiging Maastricht
Postbus 1408
6201 BK Maastricht
 
Incidenten in de luchtvaart
Voor de luchtvaart zijn andere regels van toepassing. Deze zijn te vinden in de Regeling melding- en informatieplicht vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht, in artikel drie en vier.

Voor rapportage van voorvallen is het meldingsformulier voor incidenten met gevaarlijke stoffen in de luchtvaart te downloaden van de website van de IVW. Vervoerders kunnen dit formulier faxen naar 020 653 22 61.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport