Nationale Transportgids

NTG Kaarten Basisnet

Uiteindelijk zal het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen bestaan uit 3 kaarten. Hierop zal per gebied worden aangeven welke beperkingen er zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Het gaat hier om kaarten voor:

  • Vervoer over de weg
  • Vervoer over de binnenwateren
  • Vervoer over het spoor

Het maximale risico per route wordt vastgelegd in de Wet Vervoer gevaarlijke stoffen. De bouwbeperkingen worden vastgelegd in het Besluit Transportroutes Externe Veiligheid. De verwachting is dat deze regelgeving eind 2012 in werking kan treden.
 
Vaststellen kaarten Basisnet
De kaarten van het Basisnet worden gemaakt door 3 werkgroepen: water, weg en spoor. In de werkgroepen zitten vertegenwoordigers van rijk, provincies, gemeenten, infrastructuurbeheerders havens, fabrikanten en vervoerders van gevaarlijke stoffen. Zij worden daarbij ondersteund door adviesbureaus. Die brengen bijvoorbeeld alle ruimtelijke plannen in kaart en berekenen of er knelpunten zijn.

Daarbij maken de werkgroepen een afweging tussen vervoer, ruimtelijke ontwikkelingen en veiligheid. Op sommige routes krijgt het vervoer voorrang en op andere routes ruimtelijke ontwikkelingen.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport