Nationale Transportgids

NTG Regels tot 2012

Rijk, decentrale overheden, chemische industrieën en vervoerders hebben op 8 juli 2010 een akkoord bereikt over het ontwerp Basisnet spoor. Het Basisnet spoor zal in 2012 formeel in de wet zijn geregeld.

Tot die tijd geldt: wie bouwplannen wil ontwikkelen in de omgeving van spoorlijnen, moet de externe veiligheid daarvan toetsen aan de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

De gemeente of opdrachtgever van het bouwproject moet daarbij gebruikmaken van de meest actuele prognose van het vervoer van gevaarlijke stoffen langs de plek waar zal worden gebouwd. ProRail heeft hiervoor het rapport Beleidsvrije Marktverwachting Vervoer Gevaarlijke Stoffen per spoor (ProRail, 2007) opgesteld.

Voor het berekenen van de risico’s moet gebruik worden gemaakt van het programma RBM II. Voor 2 routes geldt dit niet:
 De Betuweroute (Rotterdam-Zevenaar);
 De Hanzelijn (Lelystad – Zwolle).
 
De Betuweroute is namelijk recent aangelegd en aan de Hanzelijn wordt nu gebouwd. Het Rijk heeft voor deze spoorlijnen in het Tracébesluit vastgesteld welke gevaarlijke stoffen kunnen worden vervoerd en in welke hoeveelheden.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport