Nationale Transportgids

NTG Basisnet voor vervoer gevaarlijke stoffen

De Rijksoverheid, gemeenten, provincies en het bedrijfsleven werken samen aan een basisnet. Zij maken daarin afspraken over de routes waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden. De gemeenten houden hiermee rekening bij hun bouwplannen voor bijvoorbeeld woningen, zodat omwonenden niet te grote risico’s lopen.

Er is een basisnet voor de weg, het spoor en voor water. Het Basisnet moet de bereikbaarheid van de belangrijkste industriële locaties in Nederland en het aangrenzende buitenland garanderen. De havens van Amsterdam en Delfzijl en de grensovergang bij Oldenzaal zijn voorbeelden van economisch belangrijke gebieden waarvoor een basisnet is vastgesteld.

Het Basisnet is naar verwachting in 2012 wettelijk vastgelegd.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport