Nationale Transportgids

NTG Veiligheid op parkeerplaatsen

Het is de nachtmerrie van elke chauffeur. Je komt terug van je pauze en ziet dat het zeil van je truck is opengesneden of dat je vrachtwagen er niet meer staat. Om diefstal van lading en vrachtwagens tegen te gaan, zorgt de overheid voor veilige parkeerplaatsen.

Transportcriminaliteit zorgt voor een jaarlijkse schadepost van naar schatting tientallen tot enkele honderden miljoenen euro's. In bijna de helft van de gevallen speelt deze criminaliteit zich af op parkeerplaatsen voor vrachtwagens. In het buitenland, maar ook in Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is als wegbeheerder verantwoordelijk voor alle Nederlandse snelwegen en de daaraan gelegen parkeerplaatsen.

Top 20 minst veilige parkeerplaatsen
Begin 2008 presenteerde de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat een lijst van de 20 meest onveilige parkeerplaatsen in Nederland. Sindsdien heeft de overheid de veiligheid op parkeerplaatsen aangepakt door meer verlichting te plaatsen of door bomen en struiken te kappen. Daarnaast zijn op enkele plekken proeven gehouden met bewakingscamera's. Deze aanpak kost € 10 miljoen. De ervaringen van deze proeven worden meegenomen in de beleidsvisie verzorgingsplaatsen die in 2011 verschijnt.

3 categorieën bewaakte parkeerplaatsen
De overheid heeft ook beveiligde parkeerplaatsen voor truckers ingesteld. De parkeerplaatsen zijn te herkennen aan een speciaal verkeersbord (zie afbeelding). Zo kan een chauffeur zien waar hij veilig kan pauzeren of overnachten. Ook zijn verladers, vervoerders en verzekeraars er nu zeker van dat hun lading veilig staat.

Er zijn 3 categorieën bewaakte verzorgingsplaatsen.

  • Categorie 1: de standaard verzorgingsplaats langs snelwegen.
  • Categorie 2: met hekken en een slagboom.
  • Categorie 3: dit zijn de meest beveiligde parkeerplaatsen met bewaking en toegangscontrole. Deze plekken zijn bedoeld voor speciale of kostbare lading.

De Europese Unie werkt in navolging van Nederland aan een internationale standaard voor (particulier) bewaakte parkeerplaatsen voor vrachtwagens.

Verkeersbord veilige parkeerplaats truckers.


Convenant aanpak transportcriminaliteit
Met 38 concrete acties willen overheid en bedrijfsleven de transportcriminaliteit aanpakken. Dit staat in het 2e convenant Transportcriminaliteit dat op 9 december 2009 is ondertekend. De afspraken gaan onder meer over veiliger parkeren, verbeteren van aangiftes, verhogen van de aangiftebereidheid onder chauffeurs en het Keurmerk Transport en Logistiek. Ook het internationale karakter van transportcriminaliteit krijgt aandacht in het convenant, aangezien criminelen zich nu eenmaal niet aan grenzen houden.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport