Nationale Transportgids

NTG Veiligheid op de weg

Veilig wegtransport begint met een technisch veilige vrachtwagen. Maar ook het soort lading speelt een belangrijke rol bij het inschatten van de risico's.
 
Digitale tachograaf en dodehoekspiegel
Bij een kwart van alle dodelijke ongevallen in het verkeer zijn vrachtwagens en bestelbusjes betrokken. De overheid heeft maatregelen getroffen om dit percentage naar beneden te krijgen. Zo zijn sinds enige tijd de digitale tachograaf en dodehoekspiegel voor vrachtwagens verplicht. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in Veilig vrachtverkeer en bestelverkeer.

Vervoer gevaarlijke stoffen
Elke dag worden honderdduizenden tonnen gevaarlijke stoffen over de Nederlandse wegen vervoerd. Denk bijvoorbeeld aan het transport van meststoffen, geneesmiddelen en brandstoffen, maar ook chemicaliën en vuurwerk. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden strenge wettelijke eisen. Desondanks brengt dit vervoer risico's met zich mee, voor verkeersdeelnemers en omwonenden. Door het vervoer beter te organiseren, zijn de risico's te beperken. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in Vervoer gevaarlijke stoffen.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport