Nationale Transportgids

NTG Veiligheid in tunnels

Een ongeluk in een tunnel loopt vaak ernstiger af dan een ongeluk op de open weg. Als er iets gebeurt, is het moeilijker om hulp te verlenen. De overheid besteedt daarom extra aandacht aan tunnelveiligheid.

In 1999 deed zich een grote ramp voor in de Mont Blanc-tunnel tussen Frankrijk en Italië. Een klein brandje in de laadbak van een vrachtwagen liep uit de hand en eindigde in een drama waarbij 41 mensen omkwamen. Sindsdien is er veel meer aandacht voor de vraag: hoe kunnen we de veiligheid in tunnels verbeteren? Niet alleen bij bouwers en beheerders van tunnels, maar ook bij hulpdiensten en overheden.

Wettelijke norm voor veiligheid in tunnels
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) komt met een nieuwe tunnelwet. De nieuwe wet moet voorkomen dat er vertragingen en budgetoverschrijdingen ontstaan omdat tijdens de aanleg van een tunnel extra veiligheidseisen worden gesteld.

De nieuwe tunnelwet geeft met de wettelijke norm duidelijkheid over de veiligheidseisen voor tunnels. Aanvullend komt er een regeling waarin standaardpakketten van installaties en systemen per type tunnel worden voorgeschreven. De standaarduitrustingen worden eens in de 5 jaar herzien.

Het wetsvoorstel moet nog worden ingediend bij de Tweede Kamer. De wet treedt naar verwachting in juli 2012 in werking.

Een overzicht van de huidige wet- en regelgeving voor tunnels vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Tunnels en gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen mogen niet zomaar door alle tunnels worden vervoerd. Sinds 1 januari 2010 gelden hiervoor Europese regels. De veiligheidscategorie waartoe de tunnel behoort, bepaalt welke gevaarlijke stoffen erdoor mogen.

Er zijn 5 categorieën. Categorie A kent geen beperking. Categorie E kent de grootste beperking. Zie voor meer informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen in tunnels de site van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport