Nationale Transportgids

NTG Langere en zwaardere vrachtwagens (LZV)

Langere en zwaardere vrachtwagens (LZV's) vormen een efficiënte vorm van goederentransport. Ze zijn relatief goedkoop en besparen 30% brandstof vergeleken met gangbare vrachtwagencombinaties.

LZV's zijn vrachtwagencombinaties met een totale lengte van 25,25 meter (de laadklep niet meegerekend). Op dit moment geldt hiervoor een maximaal gewicht van 60 ton. Een gewone vrachtwagen is maximaal 18,75 meter lang is en mag in Nederland maximaal 50 ton wegen.

Minder verkeer, minder brandstofverbruik
Het toelaten van zwaardere LZV's heeft belangrijke voordelen. Zo kunnen ze meer lading vervoeren met dezelfde hoeveelheid brandstof. Anders gezegd: de inzet van LZV's levert 30% brandstofbesparing op. Ook zijn er minder vrachtwagens nodig waardoor de filedruk afneemt en de uitstoot van uitlaatgassen minder is. Bovendien neemt daardoor statistisch gezien de kans op ongevallen af.
 
Tot 1 november 2011 ervaringsfase
Op dit moment bevindt het gebruik van LZV's zich nog in een experimenteel stadium. Deze ervaringsfase duurt tot 1 november 2011. Tot dat moment geldt voor ondernemers geen maximum voor het in te zetten aantal voertuigcombinaties. Ook wordt deze periode gebruikt voor onderzoek naar de positie van kwetsbare verkeersdeelnemers.

Voorwaarden voor gebruik LZV's
Vervoerders hebben een speciale ontheffing nodig om met een langere en zwaardere vrachtwagen de weg op te mogen. De RDW verleent deze ontheffingen. Om ervoor in aanmerking te komen moet de vervoerder onder meer aan de volgende extra voorwaarden voldoen:
 
LZV's mogen geen gevaarlijke stoffen vervoeren en moeten beschikken over:

  • een spiegeluitrusting conform de nieuwste Europese bepalingen;
  • geavanceerde remsystemen;
  • een aslastmeetsysteem;
  • zijkantafscherming tussen de wielen;
  • zijkantmarkering voor een betere zichtbaarheid in het donker;
  • een bord op de achterzijde met daarop een contour van de combinatie en een vermelding van de lengte in meter.

Een chauffeur van een LZV moet:

  • minstens 5 jaar ervaring hebben;
  • in het bezit zijn van een aanvullend certificaat.

Beoordelen routes voor LZV's
De belangrijkste voorwaarde voor de inzet van LZV's is dat de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft. Uitgangspunt is dat ze alleen op autosnelwegen en van de autosnelweg naar een industrieterrein mogen rijden op wegen met gescheiden fietspaden. Aangezien op LZV-bestemmingen al veel conventionele grote vrachtauto's rijden, zijn fietsers en voetgangers zich op deze wegen meer bewust van de risico's van het zware vrachtverkeer.

Een belangrijke rol bij de inzet van LZV's is weggelegd voor de wegbeheerders (gemeenten en provincies). Zij kennen de lokale situatie en beoordelen op welke wegen LZV's verantwoord kunnen rijden. Om de wegbeheerders hierbij te helpen heeft CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) een publicatie uitgebracht. Daarin wordt geadviseerd over de toelating van LZV's in het algemeen en in specifieke situaties.
 
Effecten LZV's op bruggen en viaducten
De inzet van 60-ton zware LZV's heeft geen ongunstiger effect op bruggen en viaducten dan conventionele vrachtauto's van 50 ton. Dit is gebleken uit onderzoek van TNO. Bij het toelaten van LZV's op het wegennet geldt het uitgangspunt dat de infrastructuur in principe niet moet worden aangepast om het rijden van LZV's mogelijk te maken.

Internationaal verkeer met LZV's
Op dit moment mogen internationaal opererende vrachtautocombinaties in heel Europa maximaal 18,75 meter lang zijn. In het maximale gewicht zit meer variatie, tussen 40 en 50 ton. Als grensoverschrijdend LZV-verkeer mogelijk wordt, zullen de (milieu)voordelen op grotere schaal doorwerken. Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken en Nederland willen dat graag.

Een internationaal onderzoeksconsortium, waaronder TNO, heeft in opdracht van de Europese Commissie de feiten en meningen over LZV's in beeld gebracht. De onderzoekers bepleiten toelating van LZV's in Europa gezien de grote voordelen voor de economische ontwikkeling en de milieuwinst die daarbij kan worden behaald. Toch stelt de Europese Commissie tot nu toe dat internationaal verkeer met LZV's formeel in strijd is met Richtlijn 96/53, de richtlijn voor afmetingen en gewichten.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport