Nationale Transportgids

NTG Vergunningen en documenten

Een ondernemer in het beroepsvervoer over de weg dient over een Eurovergunning te beschikken. Alleen ondernemers die kredietwaardig, betrouwbaar en vakbekwaam zijn, krijgen een vergunning.

Tot voor kort was voor wegvervoer binnen Nederland een vergunning binnenlands beroepsvervoer (transportvergunning) nodig. Deze vergunning is in 2009 afgeschaft. Er worden alleen nog Eurovergunningen afgegeven. De Eurovergunning, ook wel communautaire vergunning genoemd, is verplicht voor:

  • Beroepsgoederenvervoer in Nederland voor vrachtauto's met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram.
  • Grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer binnen de Europese Unie (EU) met vrachtauto's die een maximum toegestaan gewicht hebben van meer dan 3.500 kilogram.

Aanvragen eurovergunning
De Eurovergunning is aan te vragen bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Om in aanmerking te komen voor een Eurovergunning, moet de ondernemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Kredietwaardigheid. De ondernemer toont aan over voldoende financiële middelen te beschikken voor een correcte start en voortgang van de onderneming.
  • Vakbekwaamheid. De ondernemer toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer.
  • Betrouwbaarheid. De ondernemer toont dit aan met een integriteitsverklaring beroepsvervoer (IVB) die hij via de gemeente kan aanvragen.
  • Inschrijving Kamer van Koophandel. De ondernemer toont dit aan met een uittreksel van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Vervoer buiten de EU
Voor vervoer buiten de EU is in de meeste gevallen ook een ritmachtiging of een CEMT-vergunning nodig. Ook deze documenten zijn te verkrijgen bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Eigen vervoer
Voor het zogeheten eigen vervoer geldt geen vergunningplicht. Dit is vervoer van goederen afkomstig van of op weg naar het eigen bedrijf. Eigen vervoer wordt voor eigen rekening verricht. De ondernemer moet wel kunnen aantonen dat het om eigen vervoer gaat. De site van EVO biedt meer informatie over eigen vervoer.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport