Nationale Transportgids

NTG Controles en handhaving

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) controleert of vrachtwagenchauffeurs en transportondernemers de wettelijke regels naleven.

De inspecteurs gaan op bezoek bij bedrijven en houden wegcontroles. Als zij een overtreding constateren, kunnen ze het bedrijf of de chauffeur een waarschuwing of een boete geven. Bij controles werkt de IVW vaak samen met de politie, Algemene Inspectiedienst (diertransporten), Arbeidsinspectie, VROM-Inspectie (afvalvervoer) en andere opsporingsdiensten. Het Openbaar Ministerie komt pas in beeld wanneer overtredingen onder het strafrecht vallen.
 

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport