Nationale Transportgids

NTG Arbeidstijden, rij- en rusttijden

Vrachtwagenchauffeurs moeten zich houden aan wettelijke bepalingen voor arbeidstijden en rij- en rusttijden. Dit houdt in dat de werkgever bij het plannen van ritten moet zorgen dat de chauffeur niet te lang achter het stuur zit en voldoende rust heeft.

Zo is een chauffeur bijvoorbeeld verplicht om na een rit van 4,5 uur een pauze van 45 minuten te nemen.

De arbeidstijden en rij- en rusttijden zijn gebaseerd op het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Dit besluit vloeit op zijn beurt voort uit Europese regels: EG-verordening 561/2006 en EG-richtlijn 15/2002. Doel van deze regelgeving is eerlijker concurrentieverhoudingen, betere arbeidsomstandigheden voor chauffeurs en grotere verkeersveiligheid.

Een definitie van de begrippen arbeidstijden en rij- en rusttijden is te vinden in artikel 3 van eerdergenoemde EG-richtlijn 15/2002 en van artikel 4 van eerdergenoemde EG-verordening.

Zelfstandige chauffeurs
Zelfstandige chauffeurs vallen op dit moment niet onder de arbeidstijdenregelgeving. De regels voor arbeidstijden zijn in het leven geroepen om te voorkomen dat chauffeurs in loondienst onder druk van hun baas te lange dagen maken. Binnen Europa wordt er verschillend gedacht of deze algemene regels ook voor zelfstandige chauffeurs zouden moeten gelden. De verkeersveiligheid is niet in het geding omdat ook zelfstandige chauffeurs zich moeten houden aan de rij- en rusttijden.

2 soorten rij- en rusttijden binnen Europa
Binnen Europa is er een onderscheid tussen de landen van de Europese Unie en de rest van Europa (de zogeheten AETR-landen). Voor de AETR-landen gelden andere spelregels voor de rij- en rusttijden.

Rij- en rusttijden: doorrijden mag bij calamiteiten
Op Nederlands initiatief heeft de Europese Commissie een richtlijn opgesteld die het mogelijk maakt dat chauffeurs bij calamiteiten onder bepaalde condities toch een veilige parkeerplaats kunnen bereiken. Tot nu toe was dat soms lastig. Een chauffeur die toe was aan zijn verplichte pauze en door omstandigheden zijn parkeerplaats niet kon bereiken, moest ter plekke op zoek naar een alternatief. Ook al was dat niet altijd even veilig. Sinds kort mag de chauffeur in geval van een calamiteit, zoals een weg die onder water staat, doorrijden naar een veilige plek om te rusten.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport