Nationale Transportgids

NTG Eisen aan chauffeurs en ondernemers

Om het goederenvervoer over de weg in goede banen te leiden, stelt de overheid regels aan ondernemers en chauffeurs. De Inspectie Verkeer en Waterstaat controleert de naleving van deze regels.

De belangrijkste eisen voor het beroepsgoederenvervoer zijn vastgelegd in de Wet wegvervoer goederen (Wwg).

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport