Nationale Transportgids

NTG Vliegtuigen

Ieder vliegtuig en elk onderdeel moet voldoen aan internationale regels. Dat geldt voor zowel het ontwerp van vliegtuigen als het dagelijks onderhoud.

Bewijs van Luchtwaardigheid
Elk luchtvaartuig moet beschikken over een Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL). Dat geldt voor grote passagiersvliegtuigen, maar ook voor zweefvliegtuigen, gyrocopters en ballonnen.

Luchtvaartuigen die onder de Europese wetgeving vallen moeten daarnaast een Airworthiness Review Certificate (ARC) hebben. Dit geldt voor bijna alle luchtvaartuigen met uitzondering van ultralight vliegtuigen, historische luchtvaartuigen en vliegtuigen die door amateurs zijn gebouwd. Ook vliegtuigen van de staat zijn uitgesloten van deze verplichting. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vliegtuigen van politie en defensie.

Luchtvaartuigen die onder de Europese wetgeving vallen, komen alleen in aanmerking voor een BvL als deze een Type Certificaat hebben. Deze worden door de EASA afgegeven als het prototype van een vliegtuig is goedgekeurd. De EASA keurt zowel de onderdelen van vliegtuigen als ontwerpen van vliegtuigen. Meer informatie over deze keuringen zijn te vinden op de website van de EASA, en IVW.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) geeft zowel het BvL als de ARC uit. Deze kunnen alleen worden afgegeven als het vliegtuig goedgekeurd is door IVW of door een Continuing Airworthiness Management Organisations (CAMO). Deze moet dan wel een zogenaamd ARC-privilege hebben. Dit is een door IVW afgegeven vergunning om keuringen uit te voeren.

Op de website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat staat meer informatie over de keuring van vliegtuigen.

Regelingen voor overige luchtvaartuigen
Voor luchtvaartuigen die niet onder de Europese wetgeving vallen, gelden nationale regels. Het gaat hierbij om de volgende regelingen:

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Productcertificaten voor onderdelen van vliegtuigen
Elk onderdeel dat in een vliegtuig wordt gebruikt moet een keuring ondergaan. Vliegtuigen die worden aangepast moeten in veel gevallen opnieuw worden gekeurd. Daarom zijn er productcertificaten, waardoor een volledig nieuwe keuring niet nodig is? Er zijn aparte certificaten voor motoren, instrumenten en bijvoorbeeld wijzigingen die worden aangebracht in onderdelen.

Uitgebreide informatie over deze certificaten staat op de website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

De keuring van onderdelen gebeurt meestal in Europees verband. De aanvraag voor productcertificaten wordt uitgevoerd door de EASA.

Andere documenten
Daarnaast zijn er nog 2 documenten nodig voordat een vliegtuig mag vliegen:

  • Geluidsdocument (indien van toepassing). Meer informatie over dit geluidsdocument is te vinden in de folder Aanvraag en afgifte geluidsdocument van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
  • Bewijs Aanwijzing Radiostation (BAR) (indien radioapparatuur in het vliegtuig is geïnstalleerd)

Onderhoud
Ieder luchtvaartuig dat een Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL) heeft, moet volgens een vast schema worden onderhouden. Dit is vastgelegd in het onderhoudsprogramma dat onderdeel is van de keuring voor het BvL. Dit document omschrijft bijvoorbeeld na hoeveel vlieguren onderdelen gecontroleerd of vervangen moeten worden. Ook staat daarin welke onderdelen kunnen worden gebruikt.

De eisen voor het onderhoud van vliegtuigen zijn vastgelegd in het EASA Part M. Meer informatie over het onderhoud en het toezicht op het onderhoud van vliegtuigen is te vinden op de website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Bij het onderhoud van vliegtuigen zijn twee soorten bedrijven betrokken:

  • Continuing Airworthiness Management Organisation Approval (CAMOA) bedrijven organiseren het onderhoud en de keuring van vliegtuigen. De regels voor deze bedrijven staan op de website van de EASA.
  • Het feitelijke onderhoud van vliegtuigen gebeurt door erkende onderhoudsbedrijven voor de luchtvaart.


Daarnaast heeft de minister van Infrastructuur en Milieu zogenaamde Onderhoudsaanwijzigingen voor Luchtvaartmaterieel uitgegeven. Hierin staan aanwijzingen voor het onderhoud die zijn voortgekomen uit onderzoek en ontwikkelingen in de luchtvaart. De Onderhoudsaanwijzingen staan op de website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Luchtvaartregister
Vliegtuigen moeten worden ingeschreven in het luchtvaartregister. De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) beheert dit register voor Nederland. Andere landen hebben hun eigen register. Vliegtuigen mogen slechts bij één luchtvaartregister worden ingeschreven. Ze vallen dan altijd onder de verantwoordelijkheid van één land.

Op de website van IVW staat informatie over de documenten die nodig zijn voor inschrijving van een luchtvaartuig Hier staat ook informatie over de Regeling Inschrijving Nederlandse burgerluchtvaartuigen. In deze regeling staan de voorwaarden en bepalingen voor inschrijving. De informatie en de regeling zijn te vinden op de website van IVW.

Vliegtuigen met een registratie krijgen een inschrijvingskenmerk. Dit kenmerk wordt op het vliegtuig aangebracht en begint met de letters PH. Die lettercombinatie wordt gevolgd:

  • Bij zweefvliegtuigen door vier cijfers, bijvoorbeeld PH-1444.
  • Bij alle andere luchtvaartuigen door drie letters, bijvoorbeeld PH-ABC.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport