Nationale Transportgids

NTG Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor

De wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland is voor een groot deel gebaseerd op internationale afspraken.

Regels en maatregelen
Om de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor te waarborgen zijn onder meer de volgende maatregelen genomen:

  • Er worden eisen gesteld aan de verpakkingen van gevaarlijke stoffen. Hierbij gelden verschillende gradaties ofwel verpakkingsgroepen. Verpakkingsgroep I is voor zeer gevaarlijke stoffen.
  • Personeel moet de juiste papieren hebben. Alleen vervoerders met de juiste opleiding mogen gevaarlijke stoffen vervoeren.
  • Vervoerders van gevaarlijke stoffen zijn verplicht bepaalde vervoersdocumenten mee te nemen. In deze papieren noteert de vervoerder onder meer welke gevaarlijke stoffen hij vervoert.
  • De informatie uit de vervoersdocumenten is ook online beschikbaar bij de verkeersleiding van ProRail, zodat bij een incident de lokale brandweer snel geïnformeerd kan worden over de inhoud van de trein. 
  • Sommige gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld radioactieve stoffen) mogen niet mee als er ook passagiers of dieren worden vervoerd.
  • Sommige gevaarlijke stoffen mogen niet naast elkaar staan, omdat ze gevaarlijk op elkaar kunnen reageren.
  • De ruimtes waarin gevaarlijke stoffen worden vervoerd, moeten voldoen aan eisen. Zo mogen gevaarlijke stoffen waarbij gassen vrijkomen alleen in geventileerde ruimtes worden vervoerd.

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen per spoor
Nederland is een dichtbevolkt land en gemeenten bouwen steeds meer woonwijken en kantoren. Zij doen dat bij voorkeur in de buurt van het spoor, zodat mensen met de trein kunnen reizen in plaats van met de auto. Tegelijkertijd is het nodig dat over het spoor gevaarlijke stoffen kunnen worden vervoerd. Langs spoorlijnen in bebouwde gebieden (onder meer langs de Brabantroute) bestaat een toenemende spanning tussen de belangen van het goederenvervoer en van de ruimtelijke omgeving. Om die spanning te verminderen en om een balans te vinden tussen beide belangen wordt het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen ontwikkeld.

Het Basisnet wordt ontwikkeld door de rijksoverheid, provincies en gemeenten, producenten van chemische stoffen, zeehavens, ProRail en spoorvervoerders. Het Basisnet moet in 2012 in werking treden. Het zal in elk geval voldoende ruimte bieden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor tussen de grote zeehavens, de grote chemische industrieën (Rotterdam, Moerdijk, Sittard-Geleen en Delfzijl) en het buitenland via meerdere grensposten.

Op sommige spoorlijnen wordt in het Basisnet het vervoer van gevaarlijke stoffen beperkt. Op de Betuweroute zal geen beperking gelden: de Betuweroute is immers geschikt gemaakt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en is buiten bebouwde gebieden aangelegd. Het Basisnet schrijft tevens voor welke ruimtelijke ontwikkelingen wel en niet zijn toegestaan in de omgeving van een spoorlijn, in relatie tot de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen over die spoorlijn.

Meer informatie over het Basisnet staat in het dossier Vervoer gevaarlijke stoffen.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport