Nationale Transportgids

NTG Route Rotterdam - Lyon

Het goederenvervoer vanuit Nederland naar België, Luxemburg en Frankrijk is minder ver ontwikkeld dan het vervoer naar Duitsland. Desondanks heeft de route Rotterdam - Lyon de potentie om uit te groeien tot een snelle, doorgaande corridor.

Acceptatie keuringen spoorwegmaterieel
Er zijn diverse positieve ontwikkelingen gaande. In mei 2010 liet de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de betrokken landen inmiddels elkaars keuringen van spoorwegmaterieel accepteren. Daarnaast hebben zich sinds de Europese liberalisering van het goederenspoor in 2003 nieuwe vervoerders voor het traject gemeld. Eind 2008 waren respectievelijk 15, 8 en 10 spoorgoederenvervoerders actief op de Nederlandse, Belgische en Franse markt.

Erkenning certificeringen niet optimaal
Toch zijn er ook enkele problemen die moeten worden opgelost. Zo is de erkenning van certificeringen van onder meer machinisten nog niet optimaal. Iemand die in Nederland bevoegd is, kan in Frankrijk een probleem hebben. Verder moeten de spoorbeheerders in de betrokken landen hun sporen beter op elkaar afstemmen. Grenzen kunnen zo sneller worden gepasseerd. De minister heeft bovendien aangegeven dat hij het beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System) ook op deze corridor wil invoeren. Dit moet uiteraard worden afgestemd met de betrokken landen.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport